V Brně u Anthroposu balí stany. Provizorní centrum pro bezdomovce v sobotu končí

Poslední dny můžou lidé bez domova strávit v centru nedaleko Anthroposu. V sobotu se uzavře. Město ho spolu s dalšími dvěma zřídilo v polovině dubna, aby tam v době pandemie koronaviru mohlo soustředit lidi bez přístřeší. Denní centrum ve Vlhké ulici zůstává v provozu, v židenických kasárnách také.

Nonstop centrum pro bezdomovce u Anthroposu
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Stany v brněnském areálu na Střeláku sloužily od dubna zhruba devadesáti nocležníkům. Znovu si je někteří klienti postaví v zimě, zbytek zamíří do skladu Charity. „Snažíme se klientům najít nějaké bydlení, čtyři odcházejí do sociálních bytů, které se nám od města Brna podařilo získat, asi deset půjde do našeho azylového domu, další do noclehárny,“ řekl ředitel Diecézní charity Oldřich Haičman.

V Židenicích by chtěli zdvojnásobit kapacitu

Další dvě centra, které město zřídilo na jaře, zůstanou v provozu. V Židenických kasárnách má fungovat až do roku 2022. Aktuálně je tady ubytovaných padesát šest klientů. „Prostor je tak pro padesát lidí, ale určitě bychom zvládli třeba i dalších padesát, kdyby nám město poskytlo v těch kasárnách v Židenicích další prostor,“ řekl Matěj Nový ze Spolku křesťanské pomoci Bučovice.

Nepřetržitý provoz tam doprovází pevný režim a disciplína. Právě ta přináší podle provozovatelů ovoce a proměny, často propuštěných vězňů, jsou zásadní. Zhruba třetina klientů si našla práci. Zakázaný je třeba alkohol, naopak povinný pravidelný úklid.

„Vytváří prostor pro to, aby se někteří z nich vrátili do normálního života, a i tomu zbytku pomáhají, třeba snížením konzumace alkoholu, znalostí svého zdravotního stavu,“ řekl proděkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Bohuslav Binka.

Desítky lidí zůstávají stále na ulici

Zmiňovaná centra pojmou ale jen část bezprizorních lidí. Další ze stovek, kteří přežívají na ulici, pak ani nemají zájem, aby se o ně někdo staral. V Brně se s těmi, kteří na ulici pijí alkohol a špiní okolí, strážníci dohadují denně. Typické je to pro okolí hlavního nádraží.

„Strážníci si všímají toho, jestli se taková skupina chová protiprávně. Například pijí alkohol na veřejnosti, znečišťují své okolí nebo někoho ohrožují. Pokud neporušují zákony ani vyhlášky, nemohou proti nim zakročit,“ řekla mluvčí Městské policie Brno Markéta Skřivánková.

Podle posledního sčítání je na území města Brna víc než 1600 lidí bez přístřeší. Mezi nimi roste počet žen a seniorů.