Koupání v lomu u Mikulova bude za peníze. Ochránci přírody chtějí zabránit jeho devastaci

Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava začne od konce června regulovat vstup do lomu na Janičově vrchu v Mikulově. Zatopený lom je přírodní památkou, podle správy býval v létě výrazně přetěžovaný návštěvníky, kteří jej využívají ke koupání. Počet návštěvníků bude omezený maximálně na sto lidí v jeden okamžik, vstupné vyjde dospělého na stokorunu.

Video Události v regionech (Brno)
video

Zpoplatněný mikulovský lom

Zdroj: ČT24

Zatopený vápencový lom u Mikulova, nazývaný místními český Jadran, láká ke koupání už více než deset let. Ochránci přírody ale dlouhodobě čelili problémům s odpadem, ničením přírodního prostředí i kritice, že situaci neřeší. Vedoucí správy CHKO Pálava Jiří Kmet řekl, že v předchozích sezonách nebyly výjimkou dny, kdy se v lomu tísnilo až tisíc lidí.

To, co se kolem lomu dělo, trápilo i místní. „Bývají tu opravdu mraky lidí, válí se všude, běhají nám po soukromém pozemku. Parkují všude, kde se dá, policisté dávají botičky, ale nestíhají. Ti lidé jsou nenapravitelní,“ popsal Zdeněk Jandík, který nedaleko lomu bydlí třicet let.

„Po delším hledání se nám podařilo najít provozovatele, který dokáže splnit naše poměrně náročné podmínky tak, aby zátěž pro přírodní prostředí lomu byla mnohem menší než v minulosti. Hlavní změnou bude omezení počtu návštěvníků na sto osob v jednom okamžiku,“ uvedl Kmet.

„Pokud si lidé koupí vstupenku bezhotovostně, bude to za osmdesát korun, pro děti za čtyřicet a do jednoho metru výšky dítěte zadarmo. Těmi úpravami nám určitě vznikají i náklady, musíme je nějak kompenzovat,“ řekla provozovatelka Romana Ertlová.

Přibude mobiliář i omezení

Kromě počtu bude správa více regulovat i chování návštěvníků. Povoleno například bude použití pouze ekologicky šetrných opalovacích prostředků, aby nebyla znečišťována voda. Od konce června se v lomu také bude vybírat vstupné. Na druhou stranu přibude infrastruktura, která v lokalitě chyběla. Návštěvníci budou mít k dispozici toalety i vodu na mytí, v areálu bude dostatek odpadkových košů a zajištěný pravidelný úklid.

„Nikdy jsme nechtěli lom veřejnosti úplně uzavřít, zastáváme totiž názor, že lidé mají mít umožněn do přírody přístup, pokud je to jen trochu možné. Situace však již byla neudržitelná. Současný systém regulace návštěvnosti by měl prospět jak organismům, které se v lomu vyskytují, tak také obyvatelům severní části Mikulova, která bývala v létě dopravně přetížená,“ uvedl Kmet.

Přírodní památka Lom Janičův vrch byla vyhlášena v roce 2014. Předmětem ochrany jsou vodní a mokřadní společenstva zatopeného vápencového lomu obklopená skalními společenstvy na lomových stěnách a fragmenty stepních trávníků s teplomilnou vegetací a živočichy. Jde také o bohaté paleontologické naleziště.