Povodí Moravy dokončilo opravu Baťova kanálu u Veselí nad Moravou a začalo s napouštěním úseku

Povodí Moravy dokončilo první etapu opravy v korytě Baťova kanálu, která by měla zvýšit bezpečnost a plynulost plavby v úseku mezi Vnorovy a Veselí nad Moravou. Vodohospodáři už začali kanál napouštět. Další část oprav vodní cesty začne v říjnu, po skončení plavební sezony.

Oprava téměř osmdesát let starého opevnění mezi železničním mostem a plavební komorou ve Veselí nad Moravou posílí bezpečnost provozu lodí. Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel už způsoboval problémy.

„V loňském roce jsme napočítali v plavebních komorách skoro tři a půl tisíce lodí. Rozplavená zemina z břehů a hrází lokálně zanáší dno plavebního kanálu a tím snižuje plavební hloubku, která by mohla vést až k omezení provozu lodní dopravy,“ vysvětlil důvod oprav generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Na začátku října 2019 vodohospodáři v části plavebního kanálu mezi Vnorovy a Veselí nad Moravou vypustili vodu, aby mohly proběhnout naplánované opravy. „Práce v korytě jsme dokončili v neděli a od pondělí jsme začali opravovaný úsek napouštět,“ řekl generální ředitel podniku. Opravy teď budou ještě přibližně měsíc probíhat už pouze na březích mimo koryto kanálového úseku, kdy stavaři dokončí práce na korunách hrází a následně uvedou okolní terén do původního stavu. Plavbu už to ale nijak neovlivní.

Od října letošního roku pak bude Povodí Moravy pokračovat v navazujících stavebních pracích ve směru od železničního mostu po plavební komoru Vnorovy.

„Jedná se prakticky o pokračování téže stavby, jen jsme ji rozdělili na dvě etapy tak, abychom nemuseli omezovat plavební sezonu. Po konci této hlavní plavební sezony opět snížíme hladinu v korytě, odstraníme nánosy a opravíme opevnění lomovým kamenem na dalším úseku. K omezení plavby však v opravovaném úseku během hlavní sezony nedojde,“ vysvětlil ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek. Náklady na obě etapy vyjdou celkem na třiapadesát milionů korun.

Přípravy na plavební sezonu vrcholí

Kromě oprav opevnění dokončuje Povodí Moravy také přípravy na zahájení hlavní turistické sezony na Baťově kanálu. Všech třináct plavebních komor prošlo čištěním, stejně jako jejich technologie údržbou a seřízením. Spolu s dalšími pracemi se předsezonní náklady vyšplhaly na více než půl milionu korun a další téměř dva miliony stojí každoročně jen provoz plavebních komor během plavební sezony.

Zatímco na rozsáhlé opravy opevnění poskytl prostředky Státní fond dopravní infrastruktury, předsezonní přípravu, řadu oprav, veškeré provozní náklady a přípravné práce financuje Povodí Moravy z vlastních zdrojů.