Ostravské univerzitě hrozí odebrání akreditace. Komise podle MfD zjistila chyby na všech fakultách

Kontrolní komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vysoké školství zjistila, že vysokoškolský zákon či jiné předpisy porušovaly všechny fakulty Ostravské univerzity (OU). Škole tak nyní hrozí, že by mohla přijít o institucionální akreditaci, píše Mladá fronta DNES (MfD). Podle rektora Jana Laty není k odnětí akreditace důvod a článek v MfD považuje za zavádějící. V minulosti už NAÚ prověřoval pochybení při přijímačkách na lékařské fakultě.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

„Závažné porušování předpisů při přijímacím řízení ke studiu uskutečňovanému na všech fakultách mělo vícečetný, dlouhodobý a systematický charakter. Zjištěné nedostatky se objevují ve většině případů po celé kontrolované období,“ uvádí podle MfD ve svých závěrech kontrolní komise.

Členové komise NAÚ považují za největší problém to, že ke studiu byli přijati i uchazeči, kteří z jedné ze součástí přijímací zkoušky nezískali předepsaný minimální počet bodů. „Nesplnili podmínky pro přijetí, přesto byli přijati,“ stojí v protokolu.

Lata: Příjímání studentů na odvolání je běžná praxe

Ve stanovisku pro ČTK Lata uvedl, že na ostatních fakultách kontrola NAÚ rozporovala přijímání uchazečů na základě odvolání. Šlo o případy, kdy byli přijati studenti na základě odvolání, protože se uvolnila kapacita studijního oboru a studenti splnili podmínky přijímací zkoušky. „Tato praxe přijímání na odvolání je běžná na ostatních vysokých školách v České republice,“ upozornil.

Dodal, že na fakultách, kromě té lékařské, nebyli nikdy přijímáni uchazeči, kteří by neprošli přijímací zkouškou. „Přijímání studentů na odvolání je pak mnohem komplikovanější problematika a Ostravská univerzita nyní připravuje právní stanovisko, které zašle jako reakci na kontrolní zprávu.“ 

Náprava ze strany univerzity je možná nedostatečná

OU už v roce 2019 podnikla několik kroků, které měly vést k nápravě systému přijímacího řízení. Komise ale nyní doporučila, aby Rada NAÚ vzhledem k závažnosti údajně dlouhodobých nedostatků zvážila, zda byly tyto kroky dostatečné, nebo zda je namístě zahájit řízení o odnětí institucionální akreditace. 

Tento krok by mohl mít velké dopady na další fungování vysoké školy. Pokud by OU přišla o institucionální akreditaci, mohl by jí úřad zakázat i přijímání nových studentů.

Rektor to však důrazně odmítl. „OU by pak měla všechny své studijní programy nadále akreditované na dobu 3 let a budeme v podobném postavení jako ostatní vysoké školy, které institucionální akreditaci nemají. Je však vysoce nepravděpodobné, že by takový scénář mohl nastat,“ řekl Lata.

Ředitel kanceláře NAÚ Jiří Smrčka uvedl, že protokol o kontrole dostala Ostravská univerzita 9. dubna. „Obsah zatím komentovat nemohu, ale procesně má škola 30 dní na vyjádření. Podá-li námitky, bude se s nimi muset vypořádat úřad a pak rozhodne naše rada, která se schází každý měsíc,“ řekl.

Lata: Při minulých přijímačkách komise nezjistila nic zásadního

Rektor Lata MfD řekl, že se univerzita momentálně seznamuje s protokolem, který má padesát stran. Podle něj škola bude zjištění komise rozporovat, protože existují různé právní výklady.

„Většina vytýkaných nedostatků se navíc týká doby před říjnem 2018, kdy jsme získali institucionální akreditaci. Přijali jsme řadu opatření a při minulém přijímacím řízení komise nezjistila nic zásadního. Není tedy důvod k odnětí institucionální akreditace,“ uvedl rektor.

První problémy se objevily na lékařské fakultě

Pochybení při přijímacím řízení zaznemenala komise nejprve na ostravské lékařské fakultě. Ta přijímala i studenty, kteří nesplnili podmínky. Oboru Všeobecné lékařství tak nyní hrozí, že nezíská akreditaci, o kterou teď usiluje. Ta současná je sice platná až do roku 2024, ale nové studenty může fakulta přijímat jenom do května 2020. 

Kvůli problémům na fakultě byl dříve odvoláni i děkan Arnošt Martínek. Ten se však obrátil na Krajský soud v Ostravě, který ho v únoru vrátil do funkce. Ve funkci děkana zůstane nejméně do doby, než soud rozhodne o podstatě věci, tedy o tom, zda je odvolání platné.

Lékařská fakulta už obdržela kladné stanovisko ministerstva zdravotnictví k akreditačnímu spisu pro obor Všeobecné lékařství, a spis tak zamířil k NAÚ. Původní stanovisko ministerstva přitom bylo negativní. Úřad má na posouzení spisu čtyři měsíce.