Skončil děkan ostravské Lékařské fakulty Martínek kvůli pochybením při přijímacím řízení

Akademický senát Ostravské univerzity (OU) většinou jediného hlasu odvolal z funkce děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka. Vyhověl tak návrhu rektora Jana Laty, který odchod děkana z funkce požadoval v souvislosti s minulými pochybeními při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval i Národní akreditační úřad (NAÚ). Fakulta přijímala i uchazeče, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Martínek zvažuje žalobu.

Arnošt Martínek
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Pro odchod děkana z čela Lékařské fakulty se po bouřlivé asi tříhodinové diskusi vyslovilo osmnáct senátorů z 35 přítomných. Jedenáct bylo proti a šest se jich zdrželo.

Rada Národního akreditačního úřadu na základě zjištění kontrolní skupiny koncem prázdnin rozhodla o zahájení správního řízení. Lékařské fakultě hrozí omezení akreditace oboru Všeobecné lékařství, na který by nemohla přijímat nové studenty.

Už v září se podnětem rektora Laty na Martínkovo odvolání zabýval Akademický senát Lékařské fakulty OU, který ho však nepodpořil. Nesouhlasilo s ním tehdy dvanáct z osmnácti senátorů, čtyři byli pro odchod a dva se zdrželi. Lata však na odchodu Martínka trval.

Lata: Martínek porušil vysokoškolský zákon

Rektor před senátory připomněl, že od roku 2010 bylo přijato 34 studentů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, 24 z nich se tak na fakultu dostalo, když stál Arnošt Martínek v jejím čele.

Podle Laty za přijímací řízení odpovídá děkan, který údajně neplnil své povinnosti, porušil vysokoškolský zákon a poškodil dobré jméno fakulty. Rektor odmítl, že by aktuální situace byla jeho osobním sporem s děkanem a kritizoval i úroveň aktuálního akreditačního spisu.

Současná akreditace pro studijní program všeobecné lékařství je totiž platná do roku 2024, ale přijímat nové studenty na jejím základě může Lékařská fakulta jen do května 2020. Žádá proto o novou akreditaci, ale žádost podle rektora nebyla dobře připravena a fakulta ji dodala pozdě.

Podle Martínka kontroly žádné pochybení neodhalily

Martínek před senátory zopakoval, že NAÚ poukazoval na systematickou chybu. Podle něj už od dob Zdravotně-sociální fakulty, která byla předchůdkyní Lékařské fakulty, existovaly mechanismy přijímacího řízení přijímané všemi děkany.

Odvolaný děkan poukázal na to, že na fakultě se odehrálo několik kontrol, včetně kontrol zaměřených na průběh přijímání studentů, a na žádná pochybení se nepřišlo. Rektorovi zároveň vyčetl, že působí nestabilitu, protože v důsledku jeho zásahů se na fakultě střídají děkani, což Lata odmítl.