Brněnská Kociánka slaví sto let. Festivalem, sportem i komiksem

Centrum Kociánka v Brně, které pomáhá handicapovaným dětem i dospělým, slaví sté výročí založení. Vrcholem oslav je celodenní festival pro veřejnost „Dobrý den Kociánko!“ plný sportovních aktivit a koncertů. Od ledna zveřejňuje centrum na sociálních sítích komiksové příběhy ze své historie a připravuje almanach.

Centrum Kociánka si připravilo pro své klienty a veřejnost na celý čtvrtek bohatý program: jarmark neziskových organizací, slaňování vozíčkářů, akvazorbing, koncerty či výstavu fotografií. „Tím, že slavíme kulaté výročí, je program festivalu bohatší než v minulých letech. Doporučuji projít si celý areál, v každém zákoutí něco je,“ popsal ředitel centra Tomáš Komárek. Tématem festivalu jsou lidské hodnoty, jejich rozvíjení a sdílení. „Chceme propojit svět našich uživatelů a veřejnosti,“ dodal. 

Už od ledna mohou zájemci sledovat na facebookových stránkách a Instagramu příběhy znázorněné kresbami Vojtěcha Čižmáře. „Každý týden v pátek zveřejníme důležitý moment ze života Kociánky. Pak chceme seriál zfilmovat. Jsou to takové momenty, například že se tady objevila důležitá návštěva, postavila nová budova. Sám jsem zvědav, co se ještě dozvím,“ řekl ředitel centra Tomáš Komárek.

Průvodci příběhů jsou Lukáš a Michaela, oba na kolečkových křeslech. První příběhy jdou proti toku času a připomínají přeměnu ústavu v centrum, začátky hipoterapie, komunistickou éru i začátky ústavu a jeho založení. Postupně bude vznikat i almanach o historii Kociánky. „Plánujeme ho vydat ve druhé polovině roku. V plánu jsou i další akce,“ řekl Tomáš Komárek.

Kociánka je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je ministerstvo práce a sociálních věcí. Ročně ji využívá přes 250 lidí s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným postižením. Organizace nabízí sociální služby, jako stacionáře, terapeutické dílny nebo chráněné bydlení, ale také zdravotní služby, jako rehabilitace, logopedie, psychologie nebo canisterapie a hipoterapie.

Zámeček (fotografie z roku 1925)
Profil

Z historie Kociánky

Dne 8. srpna 1919 přešel zámeček s rozsáhlým anglickým parkem na popud Alice Masarykové do majetku Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáčků na Moravě.

První valná hromada spolku se konala 23. června 1919. U zrodu ústavu stál profesor Jan Chlup.

První chovanci přicházeli do nového zařízení až v květnu roku 1920. V tom roce bylo na Kociánce kolem deseti chovanců a teprve na podzim stoupl jejich počet na třiatřicet.

Účelem Spolku bylo poskytovat klientům přiměřené léčení jejich tělesných vad zároveň s individuálním, všeobecným i odborným vzděláním a výchovou i praktický výcvik pro vhodné povolání, které by jim zajistilo samostatnost v životě.

Na výchově a vzdělávání se podíleli zakladatel a ředitel zařízení Jan Chlup, jeho manželka a další pracovníci – učitelé a mistři.

Mezi různými kroužky, které chovanci navštěvovali, měl nejstarší tradici pěvecký kroužek, který ve svých počátcích vedl ředitel ústavu společně s manželkou.

Kociánka se proslavila i vznikem divadla „Hastrman“, s jehož představeními chovanci vystupovali v brněnských i mimobrněnských divadlech.

Koncem roku 1923 byla zahájena stavba nové budovy pro byty učitelů a mistrů a současně noclehárny chovanců. V dalších letech byla postavena hlavní část budovy pro cvičné dílny pavilon G, byla zřízena kuchyně, prádelna a v ústavním parku bazén.

V zámeckém parku Kociánky se pravidelně konaly oblíbené lidové slavnosti.

zdroj: www.encykolopedie.brna.cz / www.centrumkocianka.cz