Mandát senátorky Chalánkové platí, rozhodl Nejvyšší správní soud

Nezávislá Jitka Chalánková zůstane senátorkou za Prostějovsko. Nejvyšší správní soud zamítl dva návrhy na zneplatnění hlasování v okrsku Slatinky, kde komise zaměnila úřední obálky určené pro komunální a senátní volby. Současně ale NSS uvedl, že komise ve Slatinkách záměnou obálek porušila volební zákon.

Senátní volby zpochybnili u soudu dva voliči ze Slatinek. Povšimli si, že okrsková komise v prvním kole dávala voličům pokyn, aby volební lístky pro komunální volby vkládali do obálek původně určených pro senátní volby, a naopak. 

Členové okrskové komise ve Slatinkách na Prostějovsku připustili, že zaměnili obálky pro senátní a komunální volby. Báli se toho, že obálek pro obecní volby dostali málo, proto se rozhodli improvizovat a odchýlili se od instrukcí. Když poté zjistili, že přehlédli jednu krabici a obálek mají dost, nechtěli už způsob volby měnit. Všichni voliči řádně dostali informace, řekla předsedkyně komise Bohumila Havelková.

„Považoval jsem průběh voleb za poněkud zmatečný,“ řekl pisatel jedné ze stížností Vítězslav Zbořil. Volební komise podle něj nejednala ve zlém úmyslu nebo s cílem volby ovlivnit. Pisatel další stížnosti Tomáš Navrátil se domnívá, že byla porušena pravidla voleb a že to výsledky hlasování ovlivnit mohlo. Navrhl proto, aby soud prohlásil hlasování za neplatné.

Petr Vokáč ze Státní volební komise uvedl, že ve Slatinkách postupovali v rozporu s obecnou praxí. Ministerstvo vnitra se o tom dozvědělo v průběhu hlasování a doporučilo pokračovat stejným způsobem, přestože byl chybný, a to kvůli zajištění jednotného průběhu voleb.

Právník Chalánkové by volby ponechal v platnosti

Advokát senátorky Chalánkové Václav Kučera navrhl ponechat volby ve Slatinkách v platnosti. Zdůraznil, že komise voliče řádně upozorňovala na to, jaký postup zvolila a jaké lístky mají vkládat do jakých obálek. Neplatných hlasů tam nebylo víc než jinde, zdůraznil Kučera.

Chalánková v druhém kole jasně porazila kandidátku ČSSD Boženu Sekaninovou. V prvním kole, které se konalo zároveň s obecními volbami, však Chalánková uspěla jen se štěstím. Byla druhá za Sekaninovou, pouhých pět hlasů před třetí Irenou Blažkovou (ANO).

V okrsku Slatinky měla Chalánková v prvním kole 58 hlasů, více než všichni ostatní kandidáti. Druhý byl Marek Obrtel (za ČSNS) s 30 hlasy.

NSS: Komise porušila volební zákon

Případ se dostal před Nejvyšší správní soud, který v úterý prohlásil, že komise ve Slatinkách skutečně porušila volební zákon. Hlasování v obci ale ponechal v platnosti; kvůli pochybení komise totiž zkusil spočítat zpochybněné hlasy alternativními způsoby, žádný by ale nezměnil výsledek. „Konečný výsledek voleb by stále ještě znamenal postup paní doktorky Chalánkové do druhého kola voleb,“ řekl soudce Petr Mikeš.

Podle Mikeše není úkolem soudu trestat pochybení komise, ale chránit vůli voličů – a ta se projevila. Sama Chalánková verdikt přivítala, ocenila, že soud jednal veřejně a transparentně.

Situací ve Slatinkách se zabýval také Krajský soud v Brně, v jehož kompetenci jsou komunální volby. Konstatoval, že komise postupovala zmatečně, nicméně volby ponechal v platnosti. Započítal však 22 hlasů, původně považovaných za neplatné kvůli tomu, že byly v jiných obálkách, než určila komise. Složení zastupitelstva to neovlivnilo. Podle dostupných informací by se měl krajský soud zabývat ještě jednou stížností.