Nadšenci do úzkorozchodných vlaků opravili nádraží ve Slezských Rudolticích, dlažbu dovezli až z Maroka

První zrekonstruované nádraží ve Slezských Rudolticích otevřeli v těchto dnech nadšenci ze společnosti osoblažské úzkokolejky. Na trati dlouhodobě provozují parní vlaky. Opravený objekt je jedním z pěti nádražních budov, které spolek koupil od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Budova otevřela své zázemí návštěvníkům v rámci oslav 120 let trvání unikátní úzkorozchodné trati.

Video Opravené nádraží
video

Opravené nádraží

„Nádraží ve Slezských Rudolticích se svým vzhledem vrátilo do doby vzniku, tedy do přelomu 19. a 20. století,“ uvedl redaktor České televize Pavel Habram. Podle architekta a památkáře Dalibora Rebroše to umožnil i fakt, že se jedná o typizované stavby. Byť vznikly za Rakouska-Uherska, až do dnešní doby se k nim dochovala rozsáhlá dokumentace, ze které mohli stavitelé čerpat.

Při rekonstrukci stanice i přesto řemeslníci řešili několik potíží. „Když chtěli položit dlažbu typickou pro tehdejší nádražní čekárnu, tak zjistili, že se již dnes v Evropě nevyrábí. Dlažbu tak dovezli až z Maroka,“ doplnil Pavel Habram.

Stavebníci se snažili zachovat i další historické prvky. Například střechu budovy tak kryjí břidlicové tašky. 

Prodej se podařilo dojednat po letech

Spolek, který provozuje na osoblažské úzkokolejce výletní vlaky, usiloval o chátrající nádražní objekty šest let. Prodej se se zástupci SŽDC podařilo uzavřít začátkem tohoto roku. Budovy stály 1,65 milionu korun.

Kromě objektů v Osoblaze a Slezských Rudolticích jsou v majetku spolku také stavby v obcích Koberno, Liptaň a Bohušov. „Samotná dráha včetně zbylých pozemků zůstává nadále v majetku a údržbě SŽDC,“ sdělila již dříve mluvčí správy železnic Kateřina Šubová.

Příští rok chce spolek zrekonstruovat nádraží v Osoblaze a Koberně. Do tří let by se pak měl opravit zbytek budov.

Osoblažská úzkokolejka vede z Třemešné do Osoblahy. Dráha má atypický rozchod 760 milimetrů a pravidelná osobní doprava na ní je od roku 1898. Je zajímavá i svou klikatostí – na 20 kilometrech je celkem 102 oblouků a je na ní i nejmenší oblouk v síti SŽDC, který má poloměr pouhých 75 metrů.