Lipník na Třebíčsku referendem odmítl úložiště radioaktivního odpadu

Obyvatelé obce Lipník na Třebíčsku v pátečním místním referendu jasnou převahou odmítli geologické práce a jiné kroky, které by mohly vést ke stavbě úložiště radioaktivního odpadu v tomto území. Proti bylo 179 lidí z celkových 186 hlasujících. Rozhodování se zúčastnilo 62 procent voličů.

O konání referenda rozhodli zastupitelé Lipníku na zářijovém zasedání. V odůvodnění na webu uvedli, že s úložištěm je spojena řada otázek, které nebyly doposud řádně zodpovězeny. Týkají se podle nich například dopadů na krajinu a podloží, provozování úložiště a jeho celkové bezpečnosti.

Termín hlasování týden před komunálními a senátními volbami podle starosty Miroslava Svobody (KSČM) zvolila obec s ohledem na své omezené kapacity. Tři stovky voličů ve svátečním referendu odpovídali na otázku: „Souhlasíte s geologickými pracemi a jinými kroky směřujícími k vybudování úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě, které se dotkne i naší obce?“. Hlasovací místnost byla otevřená od 08:00 do 18:00.

„Byly splněné zákonné podmínky. Referendum je platné, občané nesouhlasí s vybudováním hlubinného úložiště,“ řekl po sečtení hlasů zapisovatel komise pro referendum Pavel Nováček. Výsledek referenda je závazný i pro budoucí zastupitelstva.

„Ne“ řekly už i Jaroměřice nad Rokytnou

Místní referendum je platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů a výsledek je závazný, pokud se pro něj vyjádří nadpoloviční většina hlasujících a současně alespoň 25 procent oprávněných voličů.

Lipník je součástí lokality EDU západ, také nazývané Na Skalním, již Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vybrala jako jednu z devíti v ČR, kde by hlubinné úložiště mohlo v budoucnu být. V lokalitě Na Skalním už v referendu úložiště odmítly i Jaroměřice nad Rokytnou. Celá průzkumná lokalita zabírá sedmadvacet čtverečních kilometrů. Kromě Lipníka a Jaroměřic do ní spadají obce Dolní Vilémovice, Myslibořice, Ostašov a Zárubice.