Městské části Olomouce propojuje nová cyklostezka. Její součástí je lávka přes železniční trať

V rámci dvou olomouckých městských částí vznikla cyklostezka o délce půl druhého kilometru. Trasa spojující Holici a Nový Svět pomocí lávky překonává i hlavní železniční trať ve směru na Přerov. Stezka převede pěší i cyklisty přes areál Holického lesa a míří k univerzitnímu kampusu a průmyslové zóně v ulici Šlechtitelů.

Olomoucká cyklostezka
Zdroj: město Olomouc Autor: Blanka Martinovská

Jeden a půl kilometru dlouhá cyklostezka vyrostla během šesti měsíců. Cyklistům i pěším poskytuje spojení z Holice na Nový Svět a slouží i jako stezka pro lidi, kteří pracují v průmyslové zóně Keplerova a Šlechtitelů.

Součástí trasy je lávka s přemostěním o délce 35 metrů, která překonává hlavní železniční trati ve směru z Olomouce na Přerov a Ostravu.

Stezku o šířce tří metrů doplňují kromě ocelobetonové lávky přes železnici také opěrné zdi poblíž trati i v úzkém prostoru mezi silnicí a oplocením tamního kovošrotu. Součástí stavby je odpočívadlo i další odpočinkové prvky přímo na plochách lesoparku.

Stavba dalších prvků bude následovat 

V regionu díky cyklotrase postupně vzniká sportovně-rekreační oblast. Do budoucna ji mají doplnit další blízká opatření na řece Moravě nedaleko Holického lesa.

S financováním stavby za celkem 44 milionů korun městu pomáhá dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 39 milionů korun. Rekreační oblast Holického lesa nově zkrášluje i další strom vysazený u příležitosti otevření lávky a cyklostezky. Výsadbu Stromu svobody podpořila Nadace Partnerství, která pomáhá lidem pečovat o životní prostředí.

Výsadba holického lesoparku na 33 hektarech v lokalitě lemované ulicemi Průmyslová, Keplerova a Šlechtitelů proběhla na podzim roku 2013. O oživení nové rekreační zóny se stará rovněž Spolek pro Holický les, který zde pořádá vycházky, pravidelný jarní úklid nebo podzimní drakiády.