V Prostějově položí první kameny připomínající osudy Židů

Prvních deset kamenů zmizelých, pro které se používá název Stolpersteine, bude příští rok rozmístěno v ulicích Prostějova. Kameny připomenou tragický osud židovských dětí z Prostějova za druhé světové války přímo u domů, ve kterých židovští občané bydleli před odvlečením do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Místní spolek Hanácký Jeruzalém už s prostějovskou radnicí uzavřel smlouvu na uložení prvních pěti kamenů. Spolek zároveň požádal o souhlas s instalací dalších pěti. 

Kameny v ulicích Prostějova připomenou židovské děti, které nacisté zavraždili. První pětice kamenů bude uložena v ulici Křížkovského, druhá pak v dalších lokalitách. Jeden z kamenů zmizelých by měl být také v někdejší židovské uličce, kde stál dům Jindřicha Mayera, prapředka člena spolku.

„V okamžiku, kdy obdržíme souhlasné stanovisko města k naší druhé žádosti, zašleme seznam jmen obětí, která budou uvedena na Kamenech zmizelých, Federaci židovských obcí v ČR, aby mohla být v Německu zadána výroba kamenů pro Prostějov.“

Michal Šmucr (SPD)

předseda spolku

Náklady na pořízení osmi kamenů zmizelých pokryli sponzoři, zbývající dva zaplatí spolek. 

Prostějov byl domovem významné židovské komunity

Prostějovský spolek Hanácký Jeruzalém letos v létě zorganizoval instalaci pamětní desky obětem holocaustu na budově hlavního vlakového nádraží v Prostějově, které bylo v roce 1942 dějištěm transportu více než tisícovky obyvatel města do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

V Prostějově žila do 19. století významná židovská komunita a jsou tam pochováni například předkové filozofa Edmunda Husserla či spisovatele Stefana Zweiga. Prostějov se v posledních letech dostal do hledáčku českých i zahraničních médií kvůli vleklému sporu o pietní úpravu bývalého židovského hřbitova, který byl zničen za německé okupace.

Na místě hřbitova, kde stále leží ostatky téměř 2000 židovských obyvatel, je nyní park a parkoviště. Židovská nadace Kolel Damesek Eliezer se snaží místo bývalého hřbitova rehabilitovat, zatím se ale nemůže s radnicí dohodnout na podobě pietní úpravy. Kameny zmizelých byly v předchozích letech instalovány například v sousední Olomouci, kde jich je nyní již přes 200.