Lodě nesmějí na Vltavu ani Baťův kanál. „Nevěřil bych, že se voda může dostat tak nízko,“ říká ředitel

Na Teplé Vltavě platí od čtvrtka v úseku Soumarský Most – Pěkná zákaz splouvání. Důvodem jsou přetrvávající sucha, kvůli kterým hladina řeky klesla pod přípustný limit. Lodní provoz je omezen také na Baťově kanále, kde k tomu Státní plavební správa přistoupila poprvé v historii.

Video Zprávy ve 12
video

Zprávy ve 12: Nedostatek vody omezuje lodní provoz

„Vzhledem k tomu, že v celé republice dlouhodobě neprší, jsme se už delší dobu obávali, že tento stav nastane,“ komentoval zákaz splouvání úseku na Teplé Vltavě Vladimír Dvořák z šumavského národního parku. Upřesnil, že hladina v Soumarském Mostě klesla na 49,6 centimetru, tedy čtyři milimetry pod limit.

„Podle předpovědi má už ve čtvrtek nebo v dalších dnech zapršet. Věříme, že se tím nějaká voda zpátky do koryta řeky dostane a zase se bude smět splouvat,“ uvedl Dvořák. Podle něj je zájem o tuto formu rekreace velký. Od 1. května do konce července Teplou Vltavu splulo 2045 lodí, což je o 277 více než ve stejném období loni.

Větší lodě nesmějí poprvé v dějinách na Baťův kanál

Kvůli nedostatku vody musela Státní plavební správa omezit plavbu na Baťově kanále, což se stalo poprvé v jeho osmdesátileté historii. Smějí na něj pouze lodě s ponorem, jenž nepřesáhne 60 centimetrů. Omezení platí od čtvrtka do 2. září pro celou délku kanálu, který vede z Otrokovic ve Zlínském kraji do slovenské Skalice a měří 53,8 kilometru.

Omezí se také cyklus zdymadel, která se otevřou jen jednou za hodinu vždy mimo pondělí od 9:30 do 17:30. „Proplavování bude začínat vždy z dolní rejdy plavební komory,“ upřesnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle něj klesla hladina v řece Moravě na historické minimum. „V tomto okamžiku není možné manipulacemi zajistit ani minimální zůstatkové průtoky v Moravě pod jezy, natož na těchto jezech bezpečně zajistit stanovenou plavební hloubku v rejdách plavebních komor Baťova kanálu navazujících na říční úseky,“ řekl.

„Nevěřil bych, že by se voda mohla dostat na tak nízkou úroveň,“ podivil se ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek. Podle něj se omezení nedotkne většiny menších osobních lodí. „Větší ponor mají jen větší lodě a hausbóty,“ vysvětlil.

Podle Jana Šulce, provozovatele půjčovny lodí a hausbótů ve Vnorovech na Hodonínsku, bude mít omezení vliv na všechny podnikatele na Baťově kanále. „Když není voda, nedá se nic dělat. Naše lodě se do stanoveného ponoru vejdou. Budeme ale omezení počtem komorování, takže se můžou navýšit časy, kdy loď dopluje,“ postěžoval si.

Další oslovený provozovatel jedné z půjčoven lodí na Zlínsku uvedl, že kvůli nařízenému hodinovému intervalu může být u plavebních komor nával. Na Baťově kanále je lidem k dispozici více než stovka lodí. Loni se na jejich palubách svezlo asi devadesát tisíc turistů.