Kraj si stěžuje na změnu financování inkluze. Speciální školy už příspěvky od státu nedostávají

Na změnu financování takzvaných speciálních škol v rámci inkluzivního vzdělávání si stěžují krajské úřady po celé republice. Speciální školy totiž až do září dostávaly stejně jako běžné základní školy s mentálně nebo zdravotně postiženými dětmi od ministerstva školství (MŠMT) peníze – a to na asistenty pedagogů i školní pomůcky. Od září už ale tyto peníze ministerstvo neposílá.

Týká se to také speciální školy v Ostravě-Hrabůvce, kde studuje 125 dětí s mentálním nebo zdravotním postižením. „Právě tato škola patří k jedné z 25 speciálních škol, které zřizuje kraj a které od ledna do srpna dostávaly od ministerstva školství peníze na asistenty pedagogů a kompenzační pomůcky,“ sdělila redaktorka České televize Lucie Botorová.

MŠMT už podporu speciálním školám údajně neposílá proto, jelikož na jednoho žáka dostávají více financí než jiné základní školy. Podle úředníků by tyto peníze měly být dostačující na vykrytí nákladů na asistenty pedagogů a na kompenzační pomůcky, případné další prostředky by podle ministerstva měl doplácet sám kraj.

„V případě Moravskoslezského kraje se jedná o částku 21 milionu korun, ty má ale kraj vyčleněny na financování dalších škol, hlavně pedagogů,“ doplnila Lucie Botorová, podle níž tentokrát kraj pokryl ze svých prostředků náklady na plat asistentů pedagogů z 80 procent a 50 procent na kompenzační pomůcky.

Zbylé prostředky škola pokryla z rezerv. „Pokud by tato situace pokračovala i nadále, obávají se školy, že to pro ně bude likvidační a že budou muset asistenty pedagogů propouštět,“ dokončila Lucie Botorová. Kraj chce podle zjištění České televize situaci projednat s MŠMT.

Školy mají od ledna dostávat na asistenty míň peněz

Školy budou možná od příštího roku dostávat na asistenty pedagoga méně peněz než dosud. Ministerstvo školství připravilo další úpravu vyhlášky o společném vzdělávání dětí, která by měla vést k úsporám ve financování podpory pro handicapované děti, zejména asistentů pedagoga. Úřad předpokládá, že by novela vyhlášky mohla v příštím roce ušetřit státu zhruba 1,08 miliardy korun. Změny by mohly platit od začátku příštího roku, návrh novely vyhlášky je nyní ve zkráceném připomínkovém řízení.

Asistenti pedagoga jsou nejdražší částí inkluze. Nedávná analýza ministerstva školství ukázala, že v loňském školním roce tvořili asistenti 7,2 procenta poskytovaných podpůrných opatření a přišli stát na 1,35 miliardy korun. Celkové náklady na podporu při společném vzdělávání dětí činily zhruba 2,07 miliardy korun.

Ministerstvo proto navrhuje změnit výpočet peněz, které školy na asistenty dostávají. Podle úřadu stejně nyní asistentům vyplácí méně, než kolik jim na ně posílá stát. Zbytek peněz pak údajně školy využívají například na odměny svých dalších zaměstnanců.

Ministerstvo by chtělo snížit i maximální možný počet asistentů ve třídě ze čtyř na tři. Toto opatření by se ale mělo týkat až nově vydaných doporučení na podpůrná opatření. Úřad odhadoval výdaje na inkluzi loni v září na 410 milionů korun pro zbytek roku 2016 a jednu miliardu korun pro letošek. Ve skutečnosti ale stát za inkluzi zaplatil v loňském roce 589 milionů korun a za první pololetí letošního roku zhruba 1,5 miliardy korun.