V Ostravě proběhla debata k inkluzi romských dětí. Přístup jejich rodičů ke vzdělání se mění

Již deset let uplynulo od vydání rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který dal za pravdu romským dětem, které se soudily kvůli možnosti studovat na běžných školách. K příležitosti tohoto výročí uspořádala Agentura pro sociální začleňování spolu s kanadskou ambasádou konferenci na téma inkluzivního vzdělávání romských dětí v Ostravě.

Podle asistentů na školách se za deset let mnohé změnilo. „I přístup romských rodičů ke vzdělanosti jako takové,“ shrnula jejich stanoviska redaktorka České televize Martina Koziolová.

Například podle asistentky pedagoga Anety Suché, která se podílí na projektu podporujícím začleňování romských dětí přímo v Ostravě, jsou už jejich rodiče ochotni posílat děti do lepších vzdálenějších škol.

Konference se zúčastnila také kanadská velvyslankyně Barbara C. Richardson. Sdělila, že právě Kanada je zemí s vysokou mírou inkluze. „Pokud by se země pro začleňování nerozhodla, nemohli by se všichni její obyvatelé podílet na rozvoji a chodu státu,“ dodala.

Organizátorka romských komunit v Ostravě Jolana Šmarhovyčová v rozhovoru pro ČTK ale uvedla, že je diskriminace romských dětí v českých školách stejná jako před deseti lety. Romští rodiče by přitom podle ní měli zájem o lepší vzdělávání svých dětí, kdyby je většinová společnost více respektovala a kdyby měli lepší informace. Šmarhovyčová řekla, že je těžké motivovat romské rodiče, kteří o důležité roli vzdělávání pochybují.

„Romové jsou demotivovaní. Jejich děti ztrácí sny. Vědí, že i když budou vzdělaní, tak najít práci jako Rom není jednoduché.“

Jolana Šmarhovyčová

organizátorka romských komunit v Ostravě

Spolu s dalšími romskými dobrovolníky se snaží ve vlastní komunitě iniciovat a šířit aktivity, kde by se Romové dověděli více o smyslu vzdělávání. Na druhou stranu by se ale podle ní měli politici jasně distancovat od rasismu a diskriminace a nepodléhat náladám ve společnosti.

Šmarhovyčová poznamenala, že všechny děti by měly mít stejný přístup ke vzdělávání bez ohledu na zájem rodičů. „Jde o práva dítěte. Děti z dětských domovů žádné rodiče nemají a také se vzdělávají,“ podotkla.

Romové tvoří tři procenta populace 

V České republice žije odhadem 300 000 Romů, tedy přibližně tři procenta populace. Navzdory snahám o ukončení odděleného a podprůměrného vzdělávání Romů se s ním podle lidskoprávních organizací romské děti stále setkávají.

V posledním školním roce Romové tvořili v Česku zhruba čtyři procenta žáků, v takzvaných zvláštních školách ale jejich podíl činil skoro 15 procent.