Miliardový projekt přestavby Plotní ulice začne v září. Brno opraví i křižovatku u Semilassa

Brněnští radní schválili dvě velké dopravní rekonstrukce. Ty zasáhnou nejen automobilovou, ale také městskou hromadnou dopravu. Opravy se týkají ulice Plotní a také křižovatky u Semilassa. První práce začnou v září.

Brno opraví ulice i křižovatky
Zdroj: čt24

Jako první přijde na řadu rekonstrukce důležité ulice Plotní. Ta byla dlouho plánována a několikrát odložena. Důvodem bylo to, že se nepodařilo vykoupit všechny potřebné pozemky.

Projekt „Tramvaj Plotní“, který je zařazený mezi strategické akce města Brna, je výjimečný tím, že na něm úzce spolupracují čtyři subjekty, které si mezi sebou poměrně rozdělily i náklady. Podílet se na něm spolu s městem Brnem bude Dopravní podnik města Brna, Teplárny Brno a Ředitelství silnici a dálnic. 

Práce začnou po skončení vlakové výluky 

Práce začnou na podzim, hned po skončení výluky na vlakovém nádraží. Hlavním záměrem je převést automobilovou dopravu na Dornych a přiblížit cestující k autobusovému nádraží na Zvonařce. Pracovat by se tu mělo dva a půl roku, náklady se vyšplhají na 1,2 miliardy korun.

Tramvaje z Dornychu se přesunou na Plotní. Auta zase na Dornych a přibudou jim pruhy. Jde p projekt, o kterém se v Brně začalo mluvit před 15 lety.

Video Události v regionech plus (Brno)
video

Brno plánuje opravy ulici a křižovatek

Radní také schválili rekonstrukci křižovatky u kulturního centra Semilasso. Odhadované náklady jsou 75 milionů korun. V místě se totiž schází městská hromadná doprava s individuální dopravou a chodci. Křižovatka má být po rekonstrukci bezpečnější a zastávky MHD dostupnější.

Opraví se vše 

Investice počítá s rekonstrukcí tramvajové trati, vybudováním nástupišť, s úpravou světelné signalizace a veřejného osvětlení, výměnou příslušných kabelových vedení i s rekonstrukcí vozovek a chodníků.

„Cílem je navrhnout kvalitní uliční prostor a uspořádání tramvajových a autobusových zastávek. Chceme tím zajistit větší bezpečnost chodců, zvýšit atraktivitu lokality a vybudovat nové tramvajové zastávky, které bude možné využít i pro autobusovou hromadnou dopravu. Záměr respektuje význam kulturního objektu Semilassa,“ uvedl náměstek primátora Matěj Hollan.