Soudní znalci si vyměňovali zkušenosti. Při usvědčování pachatelů mívají klíčovou roli

Jejich slovo pomáhá k usvědčení pachatelů nebo rozuzlení soudních pří. Znalci z oboru psychologie a psychiatrie si v Ostravě vyměňovali poznatky. „Ne vše o znalecké práci je v knihách,“ objasnila účel pondělního setkání soudní znalkyně Karolína Malá.

Video Soudní znalci
video

Soudní znalci

Práce znalců se osvědčila například při vynesení rozsudku v případu pošťačky zavražděné ve Skřipově na Opavsku. Proti pachateli neexistovaly přímé důkazy. Velkou roli tak sehrály právě posudky.

Muž byl díky nim odsouzen k trestu odnětí svobody na 19 let na základě řetězce nepřímých důkazů. Alibi mu poskytovala jeho matka, která tvrdila, že byl v době útoku doma. Soud jejímu tvrzení ani výpovědi dalších blízkých příbuzných ale neuvěřil.

Současný zákon o znalcích pochází z roku 1967. Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) tato norma vůbec neodráží to, že se po změně režimu staly hlavními zadavateli posudků soukromé subjekty, nikoliv stát. Právě proto jsou nyní posudky málo spolehlivé a nemusí být objektivní, ačkoliv výsledek sporu na nich často závisí, upozornil už dříve ministr.

Nový zákon má zkvalitnit práci soudních znalců

Vláda na své nejbližší schůzi projedná návrh dlouho očekávaného zákona, který má zkvalitnit činnost soudních znalců. Pro nové uchazeče o post znalce zavádí vstupní odborné zkoušky, u stávajících znalců chce přezkoumávat jejich posudky. Zvyšuje také odměny za posudky a zpřísňuje požadavky na znalecké ústavy. Účinnosti by měl zákon nabýt od ledna příštího roku, podle některých kritiků ho ale sněmovna nestihne do podzimních voleb projednat.

O úpravu pravidel pro znalce a vyšší kontrolu jejich práce se pokoušeli už Pelikánovi předchůdci. Aktuální návrh počítá s tím, že jmenování nových znalců už nebude záležet na vůli předsedů krajských soudů. Každému zájemci o tuto práci vznikne právní nárok na jmenování, pokud složí vstupní zkoušku před odbornou komisí, přičemž pro jednotlivé obory budou jasně určeny podmínky ohledně vzdělání a praxe. Nový zákon také předpokládá zpětné hodnocení práce znalce, a to nejméně tří náhodně vybraných posudků každých pět let.

Návrh dále definuje odpovědnost znalců za škodu a ukládá jim povinné pojištění. Stanoví, že nesmějí bezdůvodně odmítat zpracování posudků pro stát. Zároveň jim zvyšuje odměny ze současných 100 až 350 korun za hodinu práce na 300 až 550 korun. Dosavadní papírové znalecké deníky by měly získat elektronickou podobu.