Ústavní soud se zastal rodičů, kteří odmítli očkování

Důvodem pro odmítnutí očkování může být podle ústavních soudců nejen náboženství, ale i svoboda svědomí. Jde například o situaci, kdy rodiče zaznamenali negativní účinky u jednoho potomka a poté by měli umožnit očkování druhého. V podobných, spíše výjimečných případech může stát upustit od vynucování vakcíny a peněžní sankce.

Povinné očkování dětí
Zdroj: ČTK Autor: Jörg Carstensen

Je nutné posuzovat naléhavost důvodů a sílu přesvědčení rodičů, stejně jako společenské dopady jejich rozhodnutí, vyplývá z nálezu soudu. Ústavní souci upororňují, že jde opravdu o vyjímečné případy, aby nebyla narušena proočkovanost populace. 

Pokuta čtyři tisíce pro každého z rodičů

Rodiče nenechali dítě naočkovat povinnou hexavakcínou a dostali za to od Krajské hygienické stanice každý pokutu 4 tisíce korun. Na Ústavní soud  se obrátili už loni. Na základě jejich podnětu se soudci zabývali celkovou právní úpravou očkování a ponechali ministerstvu pravomoc určovat povinné vakcíny.

Zákon umožňuje za nedodržení očkovací povinnosti uložit pokutu až deset tisíc korun. Právní úprava povinného očkování se nemění, vakcinace stále zůstává také například podmínkou přijetí do mateřské školy. Výjimku z povinnosti mají děti s prokázanou imunitou nebo trvalou kontraindikací. 

Očkování může narušit přirozenou imunitu dítěte, tvrdí rodiče

Rodiče v ústavní stížnosti tvrdí, že očkování odmítli kvůli svému svědomí i s ohledem na zájmy dítěte. Obávali se například autismu jako následku vakcinace. Nejlepší je podle nich přirozená imunita, kterou by očkování mohlo narušit. Nyní se případem musí znovu zabývat Městský soud v Praze.

Video Události
video

Události: ÚS se zastal rodičů, kteří odmítli očkování dětí

Události: ÚS se zastal rodičů, kteří odmítli očkování dětí

Soudce zpravodaj k důvodům rozhodnutí soudu

Právní zástupkyně rodičů Zuzana Candigliota k rozhodnutí Ústavního soudu

Názory na prospěšnost očkování se liší, někteří lidé považují vakcíny za nebezpečné. Pro děti v Česku je nyní povinné očkování hexavakcínou, která pokrývá záškrt, tetanus, černý kašel, dětskou obrnu, žloutenku typu B a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B.

Další povinná vakcína chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi. Podle hygieniků díky očkování nezemře ročně 500 dětí a dalších 150 tisíc neonemocní.

Seznam očkování, která musí děti prodělat
Zdroj: ČT24

Očkováním se Ústavní soud zabývá opakovaně

Ústavní soud řešil očkování vícekrát. Podle základního nálezu z roku 2011 lze rodičům sankci prominout jen v individuálních případech, například když očkování prokazatelně odporuje náboženskému přesvědčení rodiny. V takové situaci by měl stát od nátlaku na odpůrce očkování upustit. Nyní se tedy prostor pro výjimky rozšiřuje.

Ministerstvo zdravotnictví nechte systém měnit

"Ministerstvo zdravotnictví respektuje rozhodnutí soudu, na systému očkování trvá a nehodlá nic měnit," říká mluvčí  ministerstva Štěpánka Čechová. Za důležité považuje povinné očkování i prezident České lékařské komory Milan Kubek. “ V tom, že lidé odmítají očkovat své děti vidím sobectví a bezohlednost.“ dodává Kubek.

 

Kdy rozhodoval Ústavní soud o očkování
Zdroj: CT24
Ústavní soud rozhodoval o očkování už v minulosti
Zdroj: ČT24

ÚS v minulosti také rozhodl, že očkování smí zůstat podmínkou pro přijetí dítěte to školky. Na druhé straně se vyslovil pro to, aby stát nesl odpovědnost za případné poškození zdraví následkem očkování.