Provoz s ohledem na cestující a propojení se SID slibuje nový šéf ROPIDu

Do vedení organizace ROPID, která zodpovídá za provoz městské a příměstské veřejné dopravy v Praze a okolí, nastoupil nový ředitel Petr Tomčík. Za své cíle označil navázání užší spolupráce s radnicemi a cestujícími, za klíčové považuje i přípravy na sloučení Pražské integrované dopravy s jejím protějškem ve Středočeském kraji.

V Praze by mohla skončit nekonečná válka mezi radnicemi a městskou společností, která objednává veřejnou dopravu a určuje její jízdní řády. Při posledních velkých změnách si městské části stěžovaly, že s nimi ROPID dostatečně nejednal, jeho nový ředitel to chce změnit. "Mojí prioritou je stabilizace sítě linkového vedení v Praze, její přizpůsobení skutečným potřebám cestujících a otevřenější komunikace s městskými částmi, městy i obcemi včetně širšího zapojení veřejnosti," uvedl při svém nástupu do funkce.

Konkrétní očekávání přednesl také náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD): "Tím hlavním bude racionalizace městské hromadné dopravy tak, aby co nejlépe sloužila potřebám Pražanů a zároveň byla v souladu s rozvojem metropole. Mezi dílčí úkoly potom patří například větší zapojení železnice."

Vedle změn v dopravě uvnitř města chce Tomčík zjednodušit i cestování z metropole do středočeského regionu. "Je potřeba dokončit nastartovaný proces sjednocování dopravního systému Prahy a Středočeského kraje a také pracovat na nastavení nových dlouhodobých smluv s dopravci, kterým současné smlouvy končí v roce 2019," podotkl.

O propojení Pražské a Středočeské integrované dopravy, tedy systémů, které v některých případech provozují paralelní linky, se začalo hovořit po pádu středočeského hejtmana Davida Ratha, který se stavěl ostře proti ROPIDu, zvažoval i jeho úplné vypovězení ze Středočeského kraje. Jeho nástupci však začali s Prahou jednat o užším propojení veřejné dopravy. První vlaštovkou bylo zapojení linek z Mělnicka a Neratovicka do systému PID.

Profil

Petr Tomčík

Ředitel ROPIDu vystudoval Fakultu dopravní a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT. V oblasti veřejné dopravy v Praze působil v roce 2002, kdy krátce pracoval v dopravním podniku v oddělení zastávkové služby a preference MHD. Především se ale živil jako konzultant, projektant a projektový specialista.

ROPID je klíčová instituce pražské MHD. Město organizaci založilo v roce 1993, aby zajistilo integraci jednotlivých druhů veřejné dopravy ve městě do jednotného systému se společným jízdným. Výsledkem je současná podoba, kdy lze na společný tarif cestovat nejenom metrem, tramvajemi a městskými autobusy, ale také příměstskými autobusovými linkami a regionálními železničními linkami S. ROPID zodpovídá za smlouvy s jednotlivými dopravci a také za jízdní řády. Z vůle ROPIDu proběhla i rozsáhlá reorganizace MHD v roce 2012.