Třídění bioodpadu nově: Povinnost, kterou řada obcí nepotřebuje

Praha – Novela jim sice umožňuje volbu mezi několika variantami, přesto malé obce považují dubnové změny u třídění bioodpadu mnohdy za zbytečné. Samy prý dosud třídily přirozeně a ke spokojenosti všech. Už za několik dní přesto musí svým obyvatelům nabídnout popelnice na bioodpad, kontejnery nebo sběrná místa.
Video Obce i města se připravují na nové povinnosti
video

Obce i města se připravují na nové povinnosti

Podle novely zákona o odpadech musí obec umožnit lidem třídit bioodpad. Novela nařizuje, aby všechny obce zajistily svým obyvatelům buď speciální kontejnery, nebo jiný způsob, jak se takového odpadu zbavit. Obce třídění bioodpadu lidem musí umožnit minimálně od dubna do konce října. Byť by to bylo třeba jen pro jednoho člověka. Za nesplnění povinnosti obcím bude hrozit až milionová pokuta.

Velká města se zatím na nová pravidla připravují v poklidu. Ve většině z nich se odpad dlouhodobě třídí. Například Ostrava už čtyři roky provozuje sběrné dvory, které jsou zdarma. Za příplatek pak lidé mohou mít před svým domem speciální hnědou popelnici na bioodpad. Konkrétně v Ostravě za box o objemu 240 litrů zaplatí 100 korun na měsíc. V centrech měst či na sídlištích ale taková možnost není. „Nejsou tam proto, že z hygienických důvodů by asi nebylo příjemné, kdyby byl na sídlišti kontejner, který nelibě voní a dále by to přitahovalo různé živočichy,“ dodává jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Mnohem větší komplikace ale změny přináší malým obcím. Právě ty byly totiž dosud zvyklé zpracovávat bioodpad po svém. Příklad může být Miletín: To, co zde nespasou ovce, se použije do vlastních kompostů. Podobný systém využívá i obec Zbelítov, která dokonce za peníze z dotací nakoupila 65 kompostérů na zahrady. Posléze zjistila, že ani tímto se novým pravidlům zcela nezavděčí.

Podle ministerstva životního prostředí ale dosavadní způsoby zpracovávání bioodpadu neodpovídaly požadavkům evropské unie. „Cílem té vyhlášky je odklonit bioodpad ze skládek, tedy především z černých popelnic, a naplnit tak unijní požadavky, kdy musíme snížit ukládaní biologického odpadu na skládky o 65 procent v roce 2020,“ říká mluvčí Petra Roubíčková.

Češi za rok vyhodí do černých popelnic a kontejnerů 3 miliony tun směsného komunálního odpadu. Jde o zhruba 272 kilogramů na osobu. Dvacet až 40 procent toho, co v popelnicích skončí, je podle odhadů znovu využitelný biologický odpad.

Do bioodpadu patří veškerá organická hmota, která se lehce v půdě rozloží. Jde například o listí, trávu, zbytky ovoce nebo zeleniny. Nepatří do něj naopak zbytky jídla, jedlé oleje, kosti, maso, kůže a mrtvá zvířata.