Českokrumlovsko: Křížová cesta v zaniklé obci Cetviny byla obnovena

Český Krumlov - Obec Cetviny je místem, které si v původní podobě vybavuje jen málo pamětníků. Nacházela se na české straně hraniční řeky Malše a před druhou světovou válkou ji obývalo pět set lidí. Po válce však došlo k odsunu převážně německy mluvících obyvatel a obec byla srovnána se zemí. Nyní byla křížová cesta z Cetvin k farní kapli obnovena a po šedesáti letech se po ní prošli první poutníci. Náklady na rekonstrukci činily 300 tisíc korun. Hodnota, kterou ale představuje obnovení cesty, je nevyčíslitelná.

Rekonstrukci cesty, která pochází z 19. století, hodnotí generální vikář českobudějovické diecéze Jan Baxant pozitivně. „Velice si považuji toho, že iniciativa k obnově křížové cesty vzešla právě z civilního prostředí,” zdůrazňuje.

Jednotlivá žulová zastavení opravili profesionální restaurátoři, kované křížky vyrobili učni a vytváření olejových maleb se zhostili studenti. Podle Romany Roušalové, ředitelky Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky v Českém Krumlově, vyšel vítězný návrh na konečnou podobu malby z osmi dalších, které vytvořili studenti čtvrtého ročníku. V Cetvinách se již podařilo obnovit gotický kostel Narození Panny Marie. Jeho oprava trvala osm let a podíleli se na ní rodáci z obce a občanského sdružení, za finančního přispění rakouských a německých nadací.

Podle slov původních obyvatel obce je tento způsob návratu života do téměř zapomenutého místa dobrý. „ Ale pořád ještě jsou v nás hořké vzpomínky. Týkají se odsunu. Bydleli jsme kousek odsud a já si stále ještě vybavuji celou vesnici, její domy a obyvatele,” tlumočil své pocity jeden z bývalých rodáků. Rodáci se ale na místě zaniklé obce pravidelně scházejí. Na letošní srpnovou pouť jich přijelo více než sto.

Radní Jihočeského kraje František Štangl vyzdvihl význam rekonstrukce následovně: „Obnovená cesta má být symbolem oživení tohoto místa. A Češi, Rakušané a Němci by po ní mohli kráčet k usmíření, o kterém se tolik hovoří.”