Správní řízení s Vojenskými lesy z Horní Plané

Horní Planá - Za odklízení polomů po orkánu Kyrill hrozí Vojenským lesům a soukromým firmám, které svážely polámané dřevo z Boletic v Jižních Čechách, trest. Podle inspektorů životního prostředí totiž při pracích poškodily okolní přírodu.

Na počátku byla nepovolená výprava aktivistů z Hnutí Duha do vojenského prostoru Boletice. Na místě nalezli rozježděné obrovské holiny, jež vznikly při těžbě polomů, a zničenou lesní půdu. Na základě fotografií, které přinesli, se celou věcí začaly zabývat úřady. Šetření potvrdilo, že k poškození přírody těžaři opravdu došlo. „V příštích dnech se dá očekávat, že zahájíme správní řízení,” dodává k výsledkům šetření Ladislav Krátký z České inspekce životního prostředí.

Ze zprávy vyplývá, že největší problém představují hluboké erozní rýhy, které po sobě zanechala těžká technika. Zároveň však inspektoři těžařům neprokázali třeba ničení zdravých stromů. „Inspekce prošetřovala šest podnětů, které podalo hnutí Duha. V pěti z nich neshledala žádnou závadu,” zdůrazňuje Slavomír Brandl z Vojenských lesů a statků Horní Planá.

Inspektoři také připouštějí, že se Vojenské lesy ocitly v mimořádně obtížné situaci. Podle nařízení vlády musí totiž z Boletic kvůli hrozbě kůrovcové kalamity odvézt co nejrychleji přes 600 tisíc polámaných stromů. Práci přitom přerušují i kvůli vojenským cvičením. I proto zřejmě Vojenské lesy vyváznou zatím bez pokuty. Inspekce jim pouze stanovila termín, do kdy musí poškozená místa rekultivovat. Trestu se ale nevyhnou dřevařské firmy, které kalamitu na místě likvidují.

Vojenské lesy mají v plánu většinu polomů vytěžit do konce prázdnin. Jejich představitelé chtějí v příštích měsících pozvat na nejpostiženější místa novináře.