Pochybení stavební firmy vedlo k vykácení aleje

Jižní Čechy - Při výstavbě železničního koridoru mezi Soběslaví a Táborem došlo k nepovolenému zásahu do aleje vzrostlých stromů, které původně lemovaly nádraží v Sezimově Ústí. Stromy, které sem před deseti lety nechala zasadit místní radnice, byly poničeny neodborným prořezáním a následně pokáceny.

Případem se nyní zabývá odbor životního prostředí v Táboře. Firmě, která se dopustila pochybení, hrozí až milionová pokuta. Petr Klíma, referent životního prostředí na Městském úřadě v Sezimově Ústí potvrdil, že odbor životního prostředí sice vydal povolení k přesazení stromů, ale firma nedodržela závaznou technickou normu, která byla jeho součástí. Ředitel výstavby železničního koridoru pochybení přiznal s tím, že firma bude plně respektovat závěry správního řízení a bez ohledu na jeho výsledek nabídl výsadbu nových stromů.

Ochranáři se v této chvíli obávají o osud zbývajících dřevin, které by mohly následkem neodborného zásahu uhynout. Zničená alej teď chybí především místním občanům, kteří jsou protiprávním zásahem do zeleně zklamáni.