Ochránci vykoupili ekologicky cenný pozemek na Liberecku

Liberecko - Český svaz ochránců přírody vykoupil ekologicky cenný pozemek, který chce uchovat pro další generace, a tím jej zřejmě zachránil. Jde o louky v Jindřichovicích pod Smrkem, které jsou zničené intenzivním zemědělstvím. Ochránci jim nyní chtějí vrátit původní podobu.

Na první pohled pozemek vypadá jako obyčejná louka. Ještě před pár lety však na něm bujel veškerý možný plevel. „Hotová džungle", vzpomíná pan Vlk, který si pozemky pronajal: „Když sem tam poprvé vjel s koňskou sekačkou, tak sem toho koně před sebou téměř neviděl.”

Několik let mu trvalo, než 6,5 zarostlých hektarů zbavil všech náletů a vybudoval soustavu tůněk a rybníčků. I obyčejná mez s přilehlým lesíkem teď působí neobyčejně. „Výhledově by to měla být krajina, která je obhospodařovávaná tradičním způsobem, jakým byla v 19. století, tedy kde bude pestrá louka s mezemi a remízky.”

Celé snažení ale mohlo vzít rychlý konec. Vlastník pozemků se dostal do finanční tísně a chtěl louky prodat. Aby celý projekt nezkrachoval, vykoupil nakonec lokalitu Český svaz ochránců přírody. Ten se snaží do svého vlastnictví získat cenné pozemky, o které jejich majitelé nejeví zájem. Ne vždy ale uspěje. „Někdo se na tom snaží vydělat, někdo nechce přistoupit na vykoupení, má jiné zájmy,” vyjmenovává Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.

Protože dotace na podobné výkupy neexistují, vyhlásili ochránci veřejnou sbírku. Za čtyři roky se jim sešlo téměř 5 milionů korun. Na získání ohrožených lokalit pracuje u nás 50 pozemkových spolků. Jednání s vlastníky jsou ale často komplikovaná. „Je spousta zajímavých pozemků, které mají třeba deset spoluvlastníků – tři jsou nezvěstní a tři jsou v Americe – to jsou pak velice kuriózní jednání," dodává Jan Moravec.

Pozemek v Jindřichovicích ale není jediný, který se ochráncům podařilo vykoupit. Na Liberecku jsou to ještě další čtyři lokality, což je nejvíc v celé republice.