Písečtí zastupitelé hledají nové prostory pro městskou knihovnu

Písek - Městská knihovna v jihočeském Písku, jedno z nejstarších a nejkvalitnějších zařízení svého druhu v zemi, nemá v této době jisté, kde se její prostory budou v budoucnu nacházet. Nyní sídlí v památkově chráněném objektu, který jí při zvětšování sbírek skýtá naprosto nevyhovující podmínky. Památkáři navíc odmítají veškeré snahy o přestavbu a rozšíření prostor. S novým návrhem přišlo městské zastupitelstvo. Knihovna by mohla najít nové prostory v objektu bývalé základní školy, která má být podle plánů přestavěna na centrum celoživotního vzdělávání. Na realizaci projektu však chybí finanční zdroje.    

Služeb městské knihovny v Písku využívají nejen obyvatelé města, ale i lidé z širokého okolí. Ročně ji navštíví zhruba 6 tisíc čtenářů. Současná kapacita skladu však začíná být výrazně nedostačující. „Nevyhovuje pro uložení knižního fondu, kde je dneska už sto padesát tisíc informačních pramenů,“ uvádí ředitelka knihovny Valerie Horálková. Pracovníci navíc upozorňují na fakt, že budova již není schopna svými stísněnými prostory sloužit k příjemnému setkávání lidí. Všechny nové tituly, které knihovna převezme, se automaticky musí uklízet do skladů. Knihovna se tak stává z větší části jakýmsi skladovým úložištěm, což je pro klienty z řad čtenářů nevýhodné.

Město tak nabídlo knihovně nové prostory v bývalé základní škole v centru města. Ta již šest let po uzavření provozu citelně chátrá, a tak zastupitelstvo investuje nemalé finanční náklady na zpevnění vnitřních prostor. Celý projekt je již v plánech hotový. Bývalá škola se navíc propojí se sousední židovskou synagogou. Vyrůst tu má Komunitní centrum celoživotního vzdělávání. Celková přestavba je vyčíslena na 160 milionů korun. Takový obnos však zastupitelstvo není schopno uvolnit, proto se snaží hledat peníze z jiných zdrojů.

"Při hledání peněz se zaměříme na regionální operační programy, dále by mohly být využity prostředky ministerstva kultury," tvrdí místostarosta Písku Vojtěch Bubník. V ideálním případě úspěšného zajištění finančních nákladů může zmodernizovaná knihovna začít v nových prostorech fungovat do dvou let.