Rarita na Vltavě: benátské gondoly

Praha - Vltava dnes v noci poprvé v historii zažila na své hladině šest benátských gondol. Odpoledne by k nim měla přibýt takzvaná Quatordesona, největší benátská gondola vůbec. Gondoly byly u Hergetovy cihelny spuštěny na vodu v souvislosti s oslavami 280. výročí svatořečení Jana Nepomuckého, které pořádá Muzeum Karlova mostu ve spolupráci s Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou.

„Jan Nepomucký je patronem mostů a plavců. I když se to v posledních padesáti nebo šedesáti letech hodně ztratilo, kult Jana Nepomuckého byl v Benátkách hodně rozšířený, dokonce jsou tam kostely, které jsou věnovány svatému Janu Nepomuckému. V benátském duchovním světě byl hodně přítomný,“ uvedl Ulrico Bovo, předseda sdružení Benátčanů žijících v Praze.

Gondoliéři také budou ve čtvrtek odpoledne zpívat na Čertovce. V pátek od deváté hodiny večerní se pak pod Karlovým mostem budou konat Svatojánské Navalis, vodní slavnosti s gondolami, barokní iluminací a ohňostrojem. Svatojánské Navalis, vodní slavnosti odkazující na Jana Nepomuckého, se z popudu věřících konaly poprvé 15. května 1715. Jan Nepomucký byl blahoslaven roku 1721 a svatořečen 19. března 1729.

Praha přivítá i největší gondolu

Do Prahy přijela i největší gondola na světě - 23 metrů dlouhá Quatordesona pro 14 gondoliérů. Mimo ní budou na Vltavě dvě černé gondoly pro pět cestujících se dvěma gondoliéry a čtyři původně barokní nákladní gondoly se šesti veslaři pro až osm cestujících, takzvané caorliny a bately. Gondoly zapůjčily sportovní kluby Voga Veneta Mestre a Voga Veneta Riviera del Brenta. Veřejnost nebude mít na gondoly přístup. „Je tam jeden velký problém, a to je pojištění,“ vysvětlil Bovo.

Gondoly, lodě s mělkým dnem, se pro Benátky tradičně vyráběly v Tyrolsku, stejně jako tzv. naháče, lodě císaře Ferdinanda I., které brázdily Vltavu. Právě na základě této podobnosti letos gondoly doprovodí tradiční barokní vodní slavnosti. „Byly to plavby s hudbou, kterou provozovali cyriaci na vltavských lodích, plavili se od kláštera cyriaků ke Karlovu mostu, kde hráli na šífech za účasti široké veřejnosti,“ prohlásil pražský převozník Zdeněk Bergman.

Výstava Svatý na mostě

V Muzeu Karlova mostu bude v sobotu otevřena výstava Svatý na mostě, věnovaná Janu Nepomuckému, která potrvá do 31. srpna. Bude prezentovat umělecké artefakty a zaměří se také na Nepomuckého životní osudy, šíření jeho kultu v Česku i v zahraničí i jeho legendě, svatořečení a pobělohorským událostem. Zvláštní pozornost bude věnována také vnímání jeho odkazu antiklerikální společností českých obrozenců devatenáctého století.

Jan Nepomucký je jeden z nejvýznamnějších českých světců, zemský patron a pro katolíky symbol mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti. V roce 1393 byl jakožto generální vikář pražského arcibiskupa, původně zvaný Johánek z Pomuku, zřejmě v rámci boje o moc mezi církví a dvorem na příkaz krále Václava IV. zatčen a umučen. Jeho tělo bylo svrženo do Vltavy. Podle ředitele Muzea Karlova mostu Zdeňka Bergmana je kult Jana Nepomuckého rozšířen zejména v Bavorsku, Španělsku a Jižní Americe, kam se dostal díky jezuitům.

Jan Nepomucký
Jan Nepomucký
Více fotek
  • Jan Nepomucký autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/138/13741.jpg
  • Spouštění gondoly na Vltavu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/862/86118.jpg
  • Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě zdroj: wikipedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/137/13663.jpg