Královédvorskou radnici tíží chyby právníků

Trutnov - Téměř dvěma třetinám domácností ze Dvora Králové hrozí žaloba pro neplacení vodného a stočného. Zdejší politici se totiž zatím nedokázali domluvit se společností Vodovody a kanalizace na tom, kolik mají lidi za odběry platit. Radnice jim sice nabízí právní pomoc, sama ale chybou právníků už jeden spor s Vakem prohrála.

Téměř osmdesát tisíc korun zatím stálo královédvorskou radnici selhání najatých právníků. Když Vak radnici zažaloval, lhůtu na obranu propásli. „Nedá se říci, že by to u právnických osob byla běžná záležitost. Není to příliš obvyklé,“ přiznává tiskový mluvčí Okresního soudu Trutnov Vladimír Řezníček. „V tomto soudním sporu nás zastupuje právní kancelář, která nese plnou odpovědnost za výsledek soudu,“ hájí postup města starostka Dvora Králové nad Labem Edita Vaňková. 

Stejná kancelář má přitom hájit i zdejší lidi před žalobami pro neplacení vodného a stočného. Radnice před časem vyzvala lidi, aby Vaku za vodu platit přestali. Jenže ten tři náhodně vybrané odběratele – dlužníky zažaloval. „Těch dlužníků je řádově kolem dvou až dvou a půl tisíc. Jsou to odběratelé, kteří nám neplatí na základě kampaně města. Dlužná částka se pohybuje v desítkách milionů,“ vypočítává dluhy jednatel VaK Dvůr Králové Zdeněk Kouba. 

V jednom případě už trutnovský Okresní soud nařídil dlužníkovi zaplatit Vaku sedmnáct tisíc korun a městu dalších čtrnáct tisíc náklady řízení. O odvolání bude už příští týden rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové. „Město svým konáním dostalo odběratele do této situace. Je na městu, aby jim nabídlo nějaké řešení,“ říká Zdeněk Kouba. „Snažíme se odpovědně hájit zájmy občanů Dvora Králové,“ vysvětluje Edita Vaňková.    

U Okresního soudu v Trutnově leží ještě několik podobných žalob. Každou z nich budou soudci posuzovat individuálně. Všichni ale na rozhodnutí královéhradeckého krajského soudu čekají s napětím.

Video Reportáž Václava Svobody
video

Reportáž Václava Svobody