Rekordní pokuta pro Vodovody a kanalizace Pardubice platí

Pardubice - Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj potvrdil rekordní devítimilionovou pokutu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Důvodem jsou chyby v tendru za 300 milionů korun na modernizaci biologické čistírny odpadních vod v pardubické části Semtín. Sankci ÚOHS poprvé uložil v prosinci loňského roku, nyní Rafaj zamítl podaná odvolání. VaK Pardubice trvá na tom, že tendr byl zadán transparentně, výše pokuty jejího ředitele šokovala.

Vodárenská společnost podle Rafaje chybovala, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedla, jakým způsobem dospěla k výsledkům posouzení zdůvodnění „mimořádně nízkých nabídkových cen uchazečů a vysvětlení nabídek uchazečů“. Tím se její postup stal nepřezkoumatelným a netransparentním, uvedl.

Vodovody a kanalizace Pardubice vyzvaly po otevření nabídek hned čtyři uchazeče ke zdůvodnění mimořádně nízkých cen. „Jak v protokolu o jednání hodnotící komise, tak ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek je pouze stroze uvedeno, že hodnotící komise se otázkou zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen zabývala a akceptovala je. Blíže se k výsledkům posouzení, tedy z jakého důvodu shledala zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen opodstatněnými, nevyjádřila,“ uvedl Rafaj.

Podle něj není jasné, které informace přesvědčily zadavatele o skutečnosti, že nabídková cena je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná, nebo že při výrobě dané položky budou dodrženy všechny předepsané nebo obvykle doporučované výrobní a technologické postupy. „Podobně netransparentně si zadavatel počínal při posuzování vysvětlení některých nejasností, které si vyžádal od tří uchazečů. I zde chyběl jakýkoliv konkrétní popis toho, proč byla vysvětlení uznána za dostatečná,“ uvedl Rafaj.

Vodovody a kanalizace Pardubice už uzavřely smlouvu s vybranou firmou. Na rozhodnutí ÚOHS nečekaly. Rafaj to dnes kritizoval. ÚOHS tuto skutečnost údajně zohlednil při stanovování výše ukládané sankce.

Na rozhodnutí ÚOHS budou Vodovody a kanalizace Pardubice reagovat svoláním mimořádného zasedání představenstva společnosti na středu 8. srpna.