Největší změna pražské MHD – cesta do minulosti, nebo budoucnosti?

Praha – Se změnami v systému pražské MHD, které z vůle pražského magistrátu připravil Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID), se může oficiálně seznámit veřejnost. Informační kampaň začíná pouhé dva týdny předtím, než změny začnou platit. Jedná se přitom o naprostou revoluci ve vedení řady autobusových, ale i tramvajových linek. Pro některé cestující se ovšem nabídka spojení vrátí o desetiletí zpět.

Tramvajová linka 3 bude jezdit přes Karlín, linka 24 přes Holešovice – takové linkové schéma mají cestující spojeni s 80. léty minulého století před zprovozněním metra B na Českomoravskou. ROPID ovšem hovoří spíše o systému budoucnosti. Kromě změn linkového vedení má být dále posílena role vozidel MHD na křižovatkách – tzv. preference.

Zatímco však cestující si na nové (staronové) trasy svých tramvají a autobusů musí zvyknout ihned, v rychlosti, kterou se upravují křižovatky, se vlastně nic nezmění. „Změny probíhají neustále kontinuálně,“ uvedl náměstek primátora Josef Nosek. Dodal, že je zatím preference MHD zavedena na necelých dvou stovkách pražských křižovatek.

Role Prahy, ROPIDu a DPP ve změnách MHD

  • Město Praha, resp. jeho vedení, hraje roli kontrolní, je také rámcovým organizátorem změn. Návrhy nového systému musí schválit, především však určuje, kolik peněz se na veřejnou dopravu dá. Současně nesou představitelé města vrcholnou odpovědnost – bez jejich svolení by se nic neměnilo.
  • ROPID je hlavním hybatelem změn. Dopravu objednává, určuje tedy linkové vedení i to, v jakých intervalech se bude jezdit. ROPID by proto měl být hlavním adresátem konkrétních výtek k novému systému.
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy pouze odvádí práci, kterou mu ROPID zadává. Stejně jako další regionální a městští dopravci činí přesně to, co si u něj město či jeho organizátor objednalo. Jediné, za co dopravní podnik přímo odpovídá, je zpoždění nebo vozidlo, které se na konkrétním spoji objeví.

Náměstek Nosek: Dva týdny informování stačí

Jak pojedou tramvaje a autobusy v novém systému, který začne platit již na začátku září, se mohou již od června cestující dozvědět například na webu ROPIDu nebo ze zpravodajských médií. Oficiální informační kampaň však město zahájilo až dnes. Nechalo dopravní podnik vylepit přehledy novinek na zastávkách či ve vozidlech. Během pouhých dvou týdnů se tak své nové možnosti budou muset naučit ti cestující, kteří informace dosud aktivně nevyhledávali. „Začínají se objevovat materiály ve stanicích metra, rozbíhá se postupně informační kampaň, startuje facebook,“ popsal náměstek Nosek rozsah kampaně. Nejlepší ovšem podle něj je podívat se na stránky dopravního podniku nebo zavolat informační linku DPP (296 191 817).

Zahájit informační kampaň s dvoutýdenním předstihem stačí, je přesvědčen primátorský náměstek, který za dopravu v hlavním městě odpovídá. „Zkušenost ukazuje, že největší nápor je poslední tři dny před změnou tarifů a dva dny po změně,“ prohlásil Josef Nosek.

Delší tramvaje a autobusy, méně spojů

Se začátkem září dojde ke změně, která bude znamenat posílení sítě tzv. páteřních linek. Kromě tramvají, které své páteřní trasy mají již nyní, mezi ně budou zařazeny i autobusové linky – tzv. metrobusy. Budou na ně nasazeny kloubové autobusy, neznamená to však automaticky také zvýšení počtu spojů. Například u linek 112 nebo 200 počítá ROPID naopak s prodloužením intervalů ve špičkách. Také u tramvají chce ROPID vynahradit výpadky některých spojů objednáním delších souprav.

Na navržené a schválené změny se přesto snesla značná kritika. Výhrady měly městské části, sami občané i odborníci. Posudek ČVUT magistrátu doporučil zavedení nové sítě odložit. To ale vedení města odmítlo. „Nenastane chaos, nenastane kolaps. Většina lidí se dostane do práce nebo za zábavou prakticky stejně jako dosud,“ řekl Josef Nosek. Kritiku dopravního experta Petra Moose náměstek odmítl. „Vycházíme ze zkušeností mnoha měst, kde podobné systémové změny proběhly. Nebylo to tak dramatické, jak tvrdí pan profesor Moos,“ řekl.

Jak bude pražská MHD od září fungovat, si cestující ostatně mohou na některých místech vyzkoušet již nyní. V rámci výlukových opatření se již v červenci některé tramvajové linky přestěhovaly do tras, které odpovídají těm, které jim ROPID přisoudil od začátku září.

Video Rozhovor s Josefem Noskem
video

Rozhovor s Josefem Noskem