Restaurování starých hodin? Detailní práce na dlouhý čas

Česká Lípa – Depozitář Vlastivědného muzea v České Lípě ukrývá mnoho cenných historických hodin. Jejich údržba je však náročná stejně jako odborná péče, která se jim musí věnovat. Jak se restaurátoři potýkají s jejich opravami?

Ušpiněné, zašlé, často s ulámanými ozdobami a chybějícími díly. Tak hodiny vypadají, když se dostanou na stůl Václavu Novákovi. Například rokokové rámovky z poloviny 19. století. Exemplář musí uvést do stavu, aby byl schopný viset v expozici. 

To ale potrvá řadu hodin. Kromě prachu a nánosů špíny z nich musí odborník odstranit i stopy, po dřívějších neodborných opravách. Některé ornamenty byly doplňovány a opravovány později a jejich tvar třeba nemusí odpovídat. K výrobě chybějícího kusu dřevěného rámu pak stačí vytvořit obtisk pomocí plastické hmoty a použít speciální tmel. 

Někdy stačí nepatrná oprava, jindy se musí exponát opravit celý. Každý krok je přitom nutné zadokumentovat. „Jsem odpůrcem restaurování do opravdové novoty. Snažím se zachovávat patinu,“ prohlašuje restaurátor. 

Ne každý předmět, který se k rukám Václava Nováka dostane, se hned objeví v expozici. Některé hodiny se vracejí do depozitáře, kde zůstanou do doby, než se je muzeum rozhodne vystavit. Na opravu teď čekají například tzv. „caplovky“ - zdevastované německé nástěnné hodiny staré přes dvě stě let.

Video Péče o staré hodiny
video

Péče o staré hodiny