Doubrava jedná s OKD o pokračující těžbě. Lidé se opět bojí o domy

Doubrava - Lidé z obce Doubrava na Karvinsku, kterou po desetiletí ovlivňuje a mění těžba černého uhlí, mají opět obavy o své domy. Přestože vedení obce dlouhodobě vyjednává s těžařskou společností OKD o dopadech na obyvatele a hranicích možných vlivů, znehodnocení domů teď hrozí i lokalitě teprve nedávno vyčleněné k výstavbě.

Těžařská společnost uzavřela s obcí Doubravou dohodu o vydobytí zásob v letech 2016 až 2023. Nyní OKD žádá souhlas s dodatkem, kterým upravuje rozsah těžby, což by znamenalo mimo jiné přímé dopady na majitele několika novostaveb. Týká se to například Jiřiny Ferenčíkové, jejíž rodina si v Doubravě postavila dům teprve před třemi roky. Nyní se má smířit s tím, že vlivem těžby může poklesnout až o dva metry. „Když nám obec prodala stavební pozemek, ve smlouvě o jakékoliv hrozbě těžby nic nebylo. Zastupitelé lokalitu určili pro výstavbu a rozvoj obce,“ líčila Jiřina Ferenčíková.


Významné vlivy těžby, žádné výkupy

Obec má jen třicet dnů na to, aby se vyjádřila k dodatku a novým podmínkám těžby, které přesně specifikuje dokumentace vlivu na životní prostředí. Ve vesnici to vzbudilo bouři. Mimo jiné proto, že OKD připouští významnější vlivy na lokalitu, zároveň vylučuje výkupy poškozených nemovitostí. Znamenalo by to perspektivu života ve znehodnocených popraskaných domech v krajině zvrásněné poklesy. Za Ferenčíkovými stojí další dva nové domy, jiný je teprve ve stádiu hrubé stavby. Dodatek se lidem nelíbí také proto, že nutí obec zavázat se k tomu, že se zřekne možného pozdějšího nesouhlasu nebo změny postoje. Starostka Květuše Szyroká lidi uklidňovala. „Jde o oboustrannou dohodu. Nic ještě není definitivní, o konečné verzi budeme teprve jednat,“ uvedla starostka.

Zastupitelé jednání o dodatku odložili

Zastupitelé Doubravy už nicméně o dodatku jednali. Přišli také zástupci Dolu Karviná a řada obyvatel se spoustou otázek a připomínek. Zastupitelstvo návrh OKD nakonec neschválilo. O nových podmínkách bude jednat znovu v říjnu. Těžaři slíbili posoudit připomínky a zapracovat je do nové verze dodatku. V rukou mají argument, že chtějí zajistit lidem práci. „V Dole Karviná počítáme s těžbou v letech 2016 až 2023. V současné době tam pracuje tři tisíce našich zaměstnanců a dalších tisíc z dodavatelských firem,“ uvedl mluvčí OKD Marek Síbrt.