Odra odnesla metry hráze. Meandrující řeka ohrožuje rybník v Polance

Už jen pár metrů dělí hladinu řeky Odry od rybníka Velký Budní nedaleko Ostravy. Při letošních povodních vodní tok podemlel břeh a ve vodě zmizela velká část hráze včetně cyklostezky, která po ní vede. Rybáři tak musí hráz rozšířit směrem do rybníka.

Meandr Odry vymlel hráz rybníka
Zdroj: ČT24

Po dlouhá léta sledovali rybáři v Polance postupně blížící se řeku. Až do letošního roku však nemuseli řešit žádný problém. „Meandr nevedl tudy. Ještě před nedávnem tu bylo třicet metrů louky, kde se sekala tráva, sušilo seno,“ popsal jednatel společnosti Chov ryb Jistebník Antonín Madzia. Přirozený meandr řeky Odry se ale posunul a začal zasahovat do rybníků firmy.

Změna je vidět i na leteckých snímcích. Zatímco v roce 2003 byl meandr posunutý více proti proudu řeky, letos je situace zcela odlišná. Z původního koryta vzniklo slepé rameno, které současně ohrožuje rybník Velký Budní. Situaci nemohou řešit ani vodohospodáři. Lokalita se totiž nachází v chráněné krajinné oblasti Poodří.

Přirozená proměna koryta Odry je předmětem ochrany území

„Jedná se o neupravenou část přirozeného toku, kde ve smyslu zákona o vodách nemůžeme nějak zasahovat. Voda zde protéká volným korytem a správce vodního toku ze zákona jí musí umožnit měnit směr, podélný sklon i profil,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Lokalita je podle Agentury ochrany přírody a krajiny součástí jednoho z nejzachovalejších úseků toku. Z významných druhů se tu pravidelně vyskytují například ledňáček říční nebo bobr evropský. „Tím, že v daném úseku úpravy nebyly provedeny, může se tu koryto dál vyvíjet. Už jen tento samotný proces v rozsahu, jaký najdeme na Odře, je v dnešní době ojedinělý. Přirozeně se vyvíjející koryto nížinné řeky bylo proto jedním z důvodů vyhlášení CHKO Poodří,“ uvedl ředitel regionálního pracoviště agentury Jan Klečka.

Proměňující se meandry Odry Proměňující se meandry Odry

Majitelé rybníků tak hledají cestu, jak problém vyřešit. „Předpokládáme posun té hráze směrem do rybníka. To znamená, že zmenšíme rybník asi o třicet metrů a hráz postavíme takovým způsobem, aby byla odolná vůči postupu meandru,“ řekl Madzia.

Meandry Ondry ohrožovaly i další rybníky. Podobnou úpravu už v nedávné minulosti dostala hráz sousedního rybníka Velký Vaček. Celkové náklady stavby, která byla dokončena v roce 2013, přesáhly 7,8 milionu korun.