Škvore! Muško! Motýle! K seznámení s hmyzáky zve děti Déčka hlas

Dětský program České televize ČT:D spolu s ministerstvem životního prostředí vyhlásil na letošní prázdniny novou výzvu. Po loňském hledání ztracených oveček se snaží Déčko rozbzučet. Od dětí k tomu potřebuje hmyz. Ten děti najdou při svých letních výletech po Česku. 

Video Studio 6
video

Studio 6: Soutěž Rozbzuč Déčko!

Před výpravou za hmyzem – čili hmyzáky – si děti mohou stáhnout mobilní aplikaci Hmyzolab, pro jejich rodiče je potom určena aplikace Léto s Déčkem. Ta dovede rodinu na místa, kde je možné hmyzáky hledat s keškami, nebo na informační stanoviště, kde lze získat letáky s podrobnostmi nebo badatelské listy a také tetovačky. Poté převezmou iniciativu děti s Hmyzolabem.

„Je to taková laboratoř, ve které mohou hmyzáky sestavit. Ale nepotřebují ji, pokud chtějí hmyzáky kreslit nebo si je jenom představovat. Cílem je, aby hmyz pozorovaly, zjistily, jak vypadá, jak funguje, a potom ho samy vytvářely a posílaly na pomoc hmyzákům Déčka,“ shrnula kreativní producentka Centra dramaturgie nových médií ČT Štěpánka Sunková.

Více o životě hmyzu děti najdou i na webu Rozbzuč Déčko. Ten zároveň přináší i další tematické výzvy, například návod k výrobě škvorníku.

Proč by vlastně měly děti hmyz hledat a v aplikaci hmyzáky vyrábět podle toho, co se v přírodě naučí? Ministerstvo životního prostředí chce děti s hmyzem blíže seznámit. Mohou přírodu zblízka pozorovat a také se díky poznání zbavit předsudků, které lidé mohou vůči hmyzu mít.

„Naším cílem je, aby děti pobývaly v přírodě často a rády. Díky tomu se v pozdějším věku začnou přirozeně zajímat o ekologická témata,“ poznamenal Tomáš Kažmierski z ministerstva.

Kromě vlastního poznávání hmyzu je další motivací zjištění, že Déčku začaly s létem blednout barvy. „Děti se dozvěděly od hmyzáků, že celou dobu dělají neviditelnou práci – barvy roznášejí. Jak Déčko roste – protože je čím dál více příběhů, pohádek, postaviček – tak už to nestíhají. Teď děti v přímém přenosu vidí, co se děje, když hmyzáci nestíhají roznášet barvy,“ vysvětlila Sunková.

K 4. červenci zatím děti poslaly více než 23,5 tisíce hmyzáků, čímž uzdravily šest procent barev. Na závěr mohou také něco vyhrát. Je k tomu třeba registrovat se na webu Déčka, a potom při hledání hmyzu zvládnout alespoň tři výlety po Česku. Konečnou odměnou může být speciální hmyzí edice černého Petra.