Jak se tweety přepočítávají na volební hlasy

Sociální média jsou už delší dobu neoddělitelnou součástí politiky. Nyní ale vědci změřili, jaký dopad mají na politické kampaně a jak můžou příspěvky na Twitteru vyhrát volby.

Úloha Twitteru, sociální sítě, kam se sdílí krátká sdělení o omezeném počtu znaků, v politice nikdy nebyla prominentnější. Barack Obama patřil k prvním prezidentům, kteří otevřeně a hojně sdíleli obsah na sociálních sítích a jednoznačně překonal své konkurenty, pokud jde o popularitu. Prezident Trump v porovnání s ním využívá Twitter podstatně kontroverzněji, zejména k tomu, aby vyvolával diskuse, zveřejňoval stížnosti a nastoloval agendu.

Je zřejmé, že sociální média v politickém diskurzu hrají hlavní roli. Mnoho politiků během kampaní vysílá stovky nebo tisíce vzkazů a investují značné prostředky do své přítomnosti na sociálních médiích. A to vyvolává zajímavou otázku. Přináší vynaložené úsilí volební hlasy?

Jonathan Bright a jeho kolegové v Oxfordském internetovém institutu ve Velké Británii zkoumali, jaký dopad měl Twitter na výsledky dvou uplynulých voleb v zemi.

Britské volby do Dolní sněmovny parlamentu
Zdroj: ČT24

Většina výzkumu volebního efektu sociálních médií se zaměřila na konkrétní volby samy o sobě. To může vést k problémům, protože je složité oddělit vliv sociálních médií od jiných faktorů, jako je úroveň odbornosti prokázaná v kampani nebo objem fondů pro jejich financování.

Stejně tak je obtížné porovnávat volby, které se odehrály v dlouhém časovém rozestupu, protože způsob, jakým politici a voliči používají sociální média, se během volebního období může dramaticky měnit.

Nedávné britské volby tak poskytly ideální příležitost prostudovat vliv sociálních sítí detailněji. První volby, které Bright studoval, byly 7. května 2015, druhé byly předčasné parlamentní volby 8. června 2017, na které měli kandidáti jen 24 dní k přípravě.

Získají politici, kteří více využívají Twitter, vyšší procento hlasů?

V těchto volbách britská veřejnost vybírala 650 členů parlamentu, z nichž každý zastupuje okres s přibližně 70 tisíci voličů. Zúčastnilo se sedm velkých politických stran a dohromady představily celkem šest tisíc kandidátů. Z toho bylo 822 politiků, kteří kandidovali v obou volbách.

V roce 2015 použilo službu Twitter sedmdesát šest procent kandidátů v porovnání s 63 procenty v roce 2017. Pokles je pravděpodobně důsledkem „ponuré“ povahy voleb v roce 2017. Mnoho kandidátů bylo vybráno na poslední chvíli, což jim poskytlo málo času na organizaci strategie na sociálních médiích. 

Poklesl možná počet účtů, nicméně aktivita na Twitteru se v roce 2017 zvýšila. Kandidáti, kteří na této síti měli svůj účet, vypublikovali v roce 2015 v mediánu 86 novinek, což je přibližně 3,6 postu denně. V roce 2017 toto číslo vzrostlo na 123,5 tweetů – tedy přes 5,1 příspěvků denně.

Tato čísla skrývají značné rozdíly mezi přítomností na sítích u již zvolených politiků a mezi kandujícími. V roce 2015 mělo twitterové účty 87 procent stávajících politiků, ve srovnání s pouhými 73 procenty mezi dosud nezvolenými kandidáty.

Politici s Twitterovými účty získají vyšší podíl hlasů, i když ne o moc

V roce 2017 byl rozdíl ještě větší. Mezi stávajícími politiky vlastnilo Twitterový účet 84 procent lidí, mezi kandidáty bylo toto číslo pouze 58 procent. Opět platí, že tento rozdíl je pravděpodobně dán „zhoršenou povahou“ voleb v roce 2017. 

Ačkoli celkový dopad Twitteru je malý, některé skupiny si přeci jen vedly lépe než ostatní. „Poslanci, kteří měli účet v síti Twitter, měli ve většině případů podíl hlasů přibližně o sedm až devět procent vyšší než ti, kteří účet neměli,“ říká Bright.

Bright práci komentoval tím, že „celkově důkazy naznačují, že používání sociálních médií je pro volební kampaně opravdu důležité.“ Tím oponuje některým teoriím, které důležitost sociálních sítí snižovaly. Některé totiž argumentovaly tím, že zprávy šířené tímto způsobem se dostanou jen k věrným voličům konkrétních stran nebo osob a pro získání dalších voličů nejsou dostatečné.