I lajkování na sítích by mělo být vyvážené, nabádá redaktory BBC

Sociální sítě mohou být někdy ošidné, pokud se na nich prolíná soukromý život s prací. Pro novináře to platí dvojnásob. Britská BBC proto zpřísnila pravidla, kterými by se měli její redaktoři řídit. Například jim radí, aby na sociálních sítích sledovali vyvážené spektrum lidí a organizací. O vyváženost by se měli redaktoři snažit i při sdílení nebo „lajkování“ jednotlivých postů.

nové interní směrnici doporučila BBC redaktorům, aby si dávali pozor na to, jak se na sociálních sítích chovají. „Sociální média snadno stírají rozdíl mezi tím, co je soukromé a co pracovní. I to nejobyčejnější šlápnutí vedle může způsobit, že podkopete důvěryhodnost svou, svých kolegů a zpravodajství BBC jako celku,“ zdůrazňuje veřejnoprávní stanice.

„Ostatní obvykle mohou vidět, s jakými osobami, tématy nebo organizacemi se na sociálních sítích přátelíte nebo co sledujete. Berte úvahu, jaký dojem tímto výběrem vytváříte. Rozšiřte tuto škálu a snažte se ji vyvážit, pokud je potřeba. To samé platí pro posty na sociálních sítích nebo obsah, který veřejně označujete jako 'oblíbený',“ radí dále BBC.

V praxi to například znamená, že by redaktoři měli na Twitteru sledovat vyvážené spektrum politiků z různých stran nebo by měli vyváženě „lajkovat“ a sdílet obsah, který si prohlížejí. „Opatrnost je na místě vždy a na všech platformách bez ohledu na nastavení soukromí, zamýšlené publikum nebo na to, jestli se jedná o přímou či soukromou zprávu. Předpokládejte, že všechno, co uděláte nebo řeknete, může vidět kdokoliv. Nenechte se zlákat neformální povahou sociálních médií k tomu, abyste poškodili pověst BBC.“

Video Newsroom ČT24
video

Newsroom ČT24

Na druhou stranu médium novináře vyzývá, aby nepoužívali svoje sociální profily pouze v oficiálním tónu. „Nemusejí mluvit pouze o své práci. Vlastně podporujeme opak,“ napsal na webu BBC editor sociálních médií Chris Hamilton. Základní hodnoty se však podle něj od předchozího vydání směrnice v roce 2011 nezměnily – patří k nim přesnost, důvěryhodnost a poctivost. Shrnutím toho všeho pak má být poučka: „Nedělejte žádné hlouposti.“

Podle Hamiltona v současnosti zpravodajství BBC na Facebooku osloví asi 30 milionů lidí týdně; na Twitteru je pak BBC nejsdílenějším zpravodajským médiem vůbec. Pravidla se nicméně vztahují i na další platformy, jako jsou YouTube, Google+, Instagram, Pinterest, WhatsApp nebo Snapchat.

Zvláštní část materiálu se zabývá zpravodajstvím v mimořádných situacích; BBC v ní varuje redaktory, aby byli obezřetní zejména při práci s nepotvrzenými informacemi. „Stejně jako v případě našeho televizního, rozhlasového nebo digitálního obsahu je na prvním místě přesnost, nikoliv rychlost, a to bez ohledu na pokušení přinést informaci jako první.“

Hlavní newsroom v centrále britské BBC
Zdroj: ČTK/VIEW PICTURES
Autor: Hufton + Crow

Proč se BBC rozhodla upravit směrnice právě teď? Pravděpodobně to není náhoda, protože v Británii se budou začátkem května konat parlamentní volby. Stanice zřejmě nechce vytvořit žádnou záminku ke kritice kvůli zaujatosti – mimo jiné i proto, že regulace veřejnoprávního vysílání se stala jedním z témat předvolební kampaně.

Zásadnější debata o povaze veřejné služby ve Spojeném království se očekává už příští rok, kdy by mělo dojít k pravidelné revizi Charty BBC. To je základní dokument, který vymezuje mandát, způsob fungování a financování veřejnoprávní organizace. Novelizace Charty BBC se provádí každých deset let, její současné znění vstoupilo v platnost 1. ledna 2007.

Česká televize obdobná pravidla připravuje

Otázky týkající se chování redaktorů na internetu Česká televize v minulosti řešila hlavně v době předvolebního vysílání. „Redaktor a moderátor je povinen zdržet se jakýchkoliv vystoupení na podporu či v neprospěch kandidátů, zejména ve formě publikování osobních názorů a komentářů v jiných sdělovacích prostředcích, na internetu (včetně blogů) a na sociálních sítích,“ stanovila pravidla vysílání před loňskými komunálními a senátními volbami. Podobné podmínky platily i v Českém rozhlasu.

V současnosti nicméně vzniká v ČT obecný návod, který by měl chování redaktorů na sociálních médiích upravit. Nebude ovšem tak detailní jako směrnice BBC. Také bude rozlišovat mezi tím, jestli novináři vystupují na sítích veřejně, nebo jenom pro úzký okruh svých přátel. Pro veškerou veřejnou aktivitu na sítích budou platit stejná pravidla jako pro každé jiné zveřejňování informací v rámci České televize.