Evropské komisi se nelíbí monopol autorských svazů v Česku

Brusel/Praha - Evropské komisi se nelíbí monopol ochranných autorských svazů v Česku a Maďarsku, a proto oběma zemím zaslala takzvané odůvodněné stanovisko, na které musejí odpovědět do dvou měsíců. Pokud se jí reakce českých úřadů nebude líbit, hrozí Česku jednání u Evropského soudního dvora v Lucemburku.

České ministerstvo kultury ale situaci nepovažuje za monopolní. „Oblast autorských práv není běžný segment trhu, proto nemůže jít o monopol,“ řekl mluvčí ministerstva Jan Cieslar. Fakticky je podle něj situace obdobná ve většině zemí EU, někde je to dáno zákonem, jinde nikoli.

Čeští podnikatelé jsou svázání zákonem, míní komise

„České a maďarské zákony stanoví, že pro každý druh práva či díla může být na jejich území oprávněna k výkonu činnosti pouze jedna organizace pro kolektivní správu. Toto monopolní postavení udělené vnitrostátním organizacím zakazuje organizacím pro kolektivní správu usazeným v ostatních členských státech veškerou činnost,“ uvedla komise. 

Dodala, že má pochybnosti o odůvodněnosti těchto opatření, protože „mají negativní účinky“ na dvě základní svobody, které stanovuje evropské právo. Jde o svobodu usazování, tedy svobodou podnikatelů zvolit si místo svého podnikání a vykonávat činnost tam, kde jsou hospodářské podmínky nejpříznivější, a svobodu volného pohybu služeb. Podle komise například české zákony znemožňují správu autorských správ přes hranice firmou či sdružením sídlícími v jiném státu.


OSA v ČR zastupuje tisíce tvůrců

Přeshraniční správa přitom podle komise může být výhodná pro správu práv na platformách, které jsou svou podstatou přeshraniční, například internet či satelitní vysílání. „Přeshraniční správa dále usnadňuje distribuci početnějšímu publiku, což má přínos jak pro distributory a uživatele, tak pro držitele práv,“ uvedla komise. 

V Česku zastupuje autory například Ochranný svaz autorský, který je občanským sdružením skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv, zejména dědiců. Má oprávnění od ministerstva kultury a vykonává kolektivní správu autorských majetkových práv k hudebním dílům; zastupuje přes 5 800 tuzemských tvůrců. Na základě recipročních smluv s obdobnými zahraničními organizacemi reprezentuje i zahraniční autory při uvádění jejich děl v České republice.


Za pochybnostmi komise může stát konkurence

Podle některých spekulací stojí za pochybnostmi Evropské komise o kolektivní správě autorských práv v Česku konkurenční boj. V tuzemsku by ráda působila ve stejné oblasti zahraniční organizace, která údajně dala komisi podnět k prošetření situace.

Divokej Bill
Divokej Bill
Více fotek
  • Divokej Bill zdroj: www.divokejbill.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/256/25579.jpg
  • Prodej CD autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/255/25426.jpg