Tv Metropol je kvůli nezaplacenému nájmu v insolvenčním řízení

Praha - Se společností Metropol TV, která provozovala televizi Metropol a TV Pětku, bylo zahájeno insolvenční řízení kvůli neuhrazenému nájmu ve Francouzské ulici. Výše dlužné částky včetně poplatku z prodlení je 349 300 korun. Vyplývá to z materiálů zveřejněných v Insolvenčním rejstříku. Vysílání televize převzalo vydavatelství Mladá fronta, TV Pětka ukončila vysílání začátkem února.

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě návrhu společnosti Retro Cafe, která v ulici provozuje restauraci a hudební klub. Společnost současně podala návrh na omezení nakládání s majetkem společnosti Metropol TV jen se souhlasem předběžného správce.

Omezení by neplatilo pro úkony nutné k provozování podniku, k odvrácení hrozící škody a ke splnění procesních sankcí. Krajský soud v Českých Budějovicích, kde má Metropol TV sídlo, vyzval společnost, aby se k usnesení do 15 dnů od doručení vyjádřila.

Metropol TV se dostala do finančních problémů na přelomu roku v souvislosti s obstavením majetku jejího investora Luboše Měkoty, který byl vyšetřován v kauze Mostecká uhelná. Podnikatel o víkendu náhle zemřel.