Kopie Mariánského sloupu připlula do Prahy. Sochař pokračuje ve snaze vrátit ho na Staroměstské náměstí

Replika Mariánského sloupu ze Staroměstského náměstí se vrátila do Prahy – po vodě. Sochař a restaurátor Petr Váňa na kopii původní sochy, kterou v roce 1918 strhl dav jako domnělý symbol habsburské monarchie, pracuje více než dvacet let. Jestli bude sloup znovu stát v centru hlavního města, ale není jisté. Váňa se o jeho obnovu pokusil už jednou na konci května.

Video Události
video

Události: Vrátí se Mariánský sloup na Staroměstské náměstí?

Události: Vrátí se Mariánský sloup na Staroměstské náměstí?

Petr Váňa: Smyslem všeho má být smíření

Máme povinnost pracovat, než se zastupitelé dohodnou, říká Petr Váňa

Kamenný náklad o hmotnosti přibližně šedesáti tun přepravila loď ze Staré Boleslavi. Přepravu a naložení zhruba dvě stě padesáti pískovcových dílů podle sochaře hradí soukromí dárci. Loď zamířila ke Karlovu mostu, kde by měla kotvit asi měsíc. 

V přístavišti Pražské Benátky posádku lodi s mariánským sloupem přivítal malý okruh příznivců za volání „sláva“. Po necelé hodině kotvení posádka sestoupila na molo a pronesla přípitek ve jménu Panny Marie.

Váňa se svými spolupracovníky chce přímo na místě dokončit korintskou hlavici sloupu, aby lidem přiblížil dílo, jemuž věnovali více než dvě dekády práce. Části sloupu už v Praze uloženy jsou, například socha Panny Marie.

„Jsem šťastný, že s tím, co jsme vytvořili, můžeme připlout do Prahy, abychom to mohli předat. Je to dárek i možnost, aby to lidé viděli.“

Petr Váňa

Na sobotní odpoledne pak chce Váňa svolat na Staroměstské náměstí veřejné shromáždění, kde se chystá veřejnosti projekt představit – a také tam převézt první kámen a znovu začít odkrývat dlažbu. S tím sice začal už na konci května, protože ale neměl potřebné povolení, musel práce zastavit a dlažbu vrátit do původního stavu. 

Sporný symbol

O obnově Mariánského sloupu se vedou diskuse, mnohdy bouřlivé, už od devadesátých let. Sochu vytvořil v polovině sedmnáctého století Jan Jiří Bendl. „Je klíčem k českému baroknímu umění. Tato socha byla vytvořena jako první barokní socha v Čechách a otevřela cestu ke všem ostatním,“ upozorňuje na uměleckou hodnotu původního díla Váňa. 

Podle něho by se také nemělo zapomínat, že sloup má duchovní rozměr. „Toužím, aby to lidé pochopili a aby smysl toho všeho bylo smíření,“ říká.

Video Události
video

Kdo je pro a kdo proti Mariánskému sloupu?

Podle zastánců znovuvztyčení vznikl sloup jako vzpomínka na obránce Prahy za třicetileté války, podle odpůrců je symbolem habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

Návrat iniciuje Společnost pro obnovu Mariánského sloupu. Potřebnými financemi přispěly tisíce lidí a také dvacet měst. Váňa před lety oslovil s žádostí o podporu ty obce, kde mariánský sloup už stojí. Jejich jména jsou na replice vytesána. Celkové náklady na výrobu podle údajů společnosti přesahují čtyři miliony korun.

Dochované části zbořeného sloupu jsou uloženy v lapidáriu Národního muzea. Podle těchto fragmentů byly zaměřeny plány na věrnou kopii. Podle Váni se liší jen původ pískovce, s nímž pracoval, protože lom, odkud si materiál nechával dovézt Bendl, je už zasypaný.

Váňa: Musíme pracovat, než se zastupitelé dohodnou 

Výsledek dvacetileté práce by Váňa rád viděl stát na Staroměstském náměstí, tedy na místě, kam podle něho patří. Na konci května odstranili se spolupracovníky dlažební kostky a odhalili tím desku, která připomíná bývalé umístění sloupu. Akci, do níž se Váňa pustil, protože mu prý brzy vyprší stavební povolení, ale přerušili městští stážníci. 

Mluvčí magistrátu Vít Hofman v té souvislosti upozornil, že usnesení zastupitelů ze září 2017, které nesouhlasí se záměrem obnovy sloupu, je stále platné. Váňa namítá, že zastupitelstvo jako samospráva nemůže zasahovat do výkonu státní správy, která již stavbu v létě roku 2017 povolila

Podle právního zástupce, kterého si najal, stavební povolení platí. Váňa se neobává, že by vypršení jeho platnosti v červenci plány zkomplikovalo, květnové práce totiž považuje za zahájení stavby.

Tým akademického sochaře Petra Váni odkryl 29. května 2019 na Staroměstském náměstí v Praze dlažební kostky v místě, kde stál Mariánský sloup, a zahájil tím jeho obnovu.

Zdroj: ČTK
Autor: Michal Kamaryt

Nyní čeká pouze na povolení záboru prostranství od Prahy 1 a Technické správy komunikací, aby mohl založit „staveniště“ o potřebné rozloze. O jeho vydání požádal Váňa úřady na konci května. „Nicméně tato žádost obsahovala jisté formální nedostatky a my jsme vyzvali žadatele k jejich doplnění. To se ke dnešnímu dni nestalo a povolení tedy nemají,“ upřesnila aktuální stav žádosti mluvčí Městské části Praha 1 Kateřina Písačková. 

Mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník uvedl, že by nerad vyjádřením vstupoval do procesu, který se vyloženě týká Prahy 1 a Technické správy komunikací. Podle mluvčí druhé z organizací Barbory Liškové postavili představitelé Prahy TSK do nepříjemné pozice soudců. O situaci budou jednat ve středu dopoledne.

 „Sochy jsou zamýšlené na konkrétní místo. Doufám, že jde jen o momentální rozhodnutí politického zastupitelstva, ale po stránce správní je vyřízeno stavební povolení – a my máme povinnost pracovat. Zastupitelé diskutují, zda rozhodnutí minulého zastupitelstva zrušit, nebo potvrdit, my musíme mezitím pracovat dál, než se dohodnou,“ vysvětluje Váňa, proč se rozhodl dovézt více než dvě stě dílů z kopie Mariánského sloupu do Prahy a pokračovat v jeho obnově. Pokud radnice Prahy 1 zábor nevydá, je prý připraven vše provést ručně.

Uvedl také, že kromě platného stavebního povolení, má k dispozici i závazné rozhodnutí památkářů.