Muzeum ve Šlapanicích rekapituluje století žen

Jak se žilo ženám za první republiky? Jaké úkoly před ně postavila válka a jaké dlouhá desetiletí komunistické totality? Životu žen posledních sta let se věnuje výstava Muzea Brněnska ve Šlapanicích. Zajímá se o ženy političky, umělkyně, matky i milenky.

Video Události v kultuře
video

Století republiky očima ženy na výstavě

Výstava s názvem Očima žen se pokouší postihnout proměny každodennosti, módy i aktivity hnutí za rovnoprávnost či různých ženských spolků.  

„Zřejmě nejzajímavějším exponátem na naší výstavě jsou originály dopisů, které psal Tomáš Garrigue Masaryk na konci dvacátých let své důvěrné přítelkyni Oldře Sedlmayerové,“ upozorňuje autorka výstavy Martina Krajíčková.  

Masaryk kdysi Šlapanicemi projížděl, místní pamětnice dodnes vzpomíná, jak její rodina velkou událost tehdy prožívala. „Ten vlak nejel, jen tak se šinul. Prezident stál u okýnka, vzpřímený a krásný a my na něho hleděli,“ popisuje dvaadevadesátiletá Růžena Přichystalová.

Vzpomíná také na svého otce, který bojoval v první světové válce, a na život v první republice, která je jen o pár let starší než ona. „Všechny šatičky nám šila maminka. Jela vždycky do Brna a prohlédla si šaty za výlohou obchodního domu Placzek, podle nich pak vytvořila model pro nás,“ vypráví. Ona sama se vyučila spíše mužskému řemeslu, stala se bednářkou.

Všední i osudové dny stoleté republiky v životě nejen Růženy Přichystalové, ale i dalších žen představuje šlapanické muzeum až do 10. března příštího roku.