Knihovna v Hradci Králové

Architekt David Vávra sestoupil z kola, aby se podíval, jak běžel s domy

Celý život běží s domy, a teď nakrátko zastavil, aby oslavil šedesáté narozeniny. David Vávra – herec, spisovatel, moderátor a především architekt – vystavuje v Galerii Jaroslava Fragnera modely svých architektonických realizací, od rodinných domů přes divadla až po drobné krajinné a městské prvky. Doplňují je skici, například kresba hotelu, který navrhl jako devítiletý kluk.

 

K tomu, aby mohl vystavit na čtyři desítky realizací staveb, přispělo prasklé potrubí. Při vyklízení vytopeného ateliéru objevil Vávra mnoho prací, za nimiž se může ohlédnout. Architektura je podle něho závod, úprk s překážkami nebo maraton. Proto také výstavu nazval Běžet s domy.

„Když se podíváte na jeho realizace, jak interiéry, tak samotnou architekturu, je vidět, že jeho tvorba je velmi narativní. Vypráví o šumných městech i o šumných realizacích jiných autorů,“ odkázala kurátorka Klára Pučerová na cyklus o architektuře, kterým Vávra provázel v České televizi. Navazující Šumné stopy stále pokračují.

Jeho jméno je ale neodmyslitelně spjato i se satirickým dvouměsíčníkem Česká soda nebo s divadlem Sklep. „Když jsem v divadle, dobíjí mě architektura, když jsem v architektuře, dobíjí mě divadlo,“ říká David Vávra.  

Architektura je denní hmotný chléb.
Architektura, měšťanský salón ba i Kristův chlév.
Architektura, na nočním stolku lampa,
architektura, v lese celta trampa.
Architektury se celý život nezbavíš.
Nakonec náhrobek ti děti postaví.

báseň Davida Vávry

Vávrovu tvorbu mohou návštěvníci „proběhnout“ i se samotným architektem, na komentované prohlídky zve 28. března a 6. dubna. Výstava ve Fragnerově galerii zůstane do konce dubna, poté se přestěhuje do Galerie Architektury Brno a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

K šedesátinám si David Vávra nadělil také výstavu v pražské Galerii Kuzebauch. Jmenuje se Běžet s materiály.

Video Studio 6
video

Rozhovor s Davidem Vávrou

Rozhovor s Davidem Vávrou

Architektura Davida Vávry na výstavě