Klášter sv. Anežky České

PODÍVEJTE SE: Otevřené zahrady Anežského kláštera zdobí desítky soch

Dva roky trvaly v pražském Anežském klášteře stavební práce. Během nich se nejstarší budova Národní galerie v Praze proměnila ze zastaralých galerijních a historických prostor v moderní kulturní instituci. Dosud uzavřené zahrady významné gotické stavby na Starém Městě se otevřely veřejnosti. Zahrady navíc ozdobily dvě desítky sochařských děl především současných autorů. Novou podobu galerie zachycují fotografie Jana Langera.

 

Zahrada kláštera byla uzavřená od povodní v roce 2002. Nyní získala nové vstupy z nábřeží, nový mobiliář a zdobí ji dvě desítky sochařských děl. Samostatná trasa je připravena i pro dětské návštěvníky. Nové objekty pro zahradu vytvořil třeba František Skála.

Jeden Skálův objekt nazvaný Přístěnek je určen nejmenším, Sluneční vozík zase pracuje s nečekanými zážitky vnímání barev a tvarů přes materiál sochařského objektu. V sochařském parku jsou díla Aleše Veselého, Jaroslava Róny, Stanislava Kolíbala či Karla Malicha. Koncept doplňuje jedna z prvních soch Františka Bílka, monumentální Golgota.

Obnova kláštera a zahrad stála 37 milionů korun, z toho 30 milionů byla dotace z norských fondů, projekt podpořil grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Ač byl klášter v roce 1782 zrušen, zachovala se zde gotická architektura v nebývalém rozsahu. Galerie objekt získala v roce 1963, zahradu při severní bráně zpřístupnila již v osmdesátých letech, ale po povodni v roce 2002 nebyla znovu otevřena.

Zahrady budou nyní přístupné sezonně a zdarma, v létě v nich budou moci lidé pobývat i po zavření expozice. V létě bude možné volně přístupnými zahradami vstupovat do kláštera klarisek a menších bratří, dostupné budou vchody do svatyně Salvátora a presbytáře kostela sv. Františka. Pozůstatky kláštera menších bratří byly díky dotaci zrestaurovány.

Video Studio 6
video

Anežský klášter prošel rekonstrukcí

Od 26. října bude navíc v areálu zpřístupněn nový prohlídkový okruh. Kromě komentované trasy historickou architekturou kláštera klarisek a menších bratří zahrnuje expozici lapidária s archeologickými nálezy z místa, shromážděnými za téměř tři čtvrtě století průzkumů. Národní galerie má přes 800 těchto artefaktů, v expozici bude téměř šest desítek předmětů, které mapují zejména období výstavby kláštera v době jeho vrcholného rozkvětu za života Anežky Přemyslovny.