Kolowratský palác bude nadále užívat Národní divadlo

Praha - První divadelní scéna bude platit rodině Kolowratů-Krakovských pouhou jednu korunu ročně za užívání prostor Kolowratského paláce. Na nájemném se česká Národní divadlo dohodlo v roce 1993 s českým šlechticem Jindřichem Kolowratem-Krakovským. V suterénu má klub, v patře kanceláře a v podkroví komorní scénu. Za tu dobu zaplatila 15 korun; vždy v podobě mince umístěné v etuji a numismatickém obalu s certifikátem na ručním papíře.

Jindřich Kolowrat-Krakovský uplatnil restituční nárok na tento objekt po listopadu 1989 a divadlo palác vydalo. Vyšel mu vstříc a pronajal ho za symbolickou částku na dvacet let. Závazky svého otce, který zemřel v lednu 1996 ve věku 99 let, převzal jeho nejmladší syn František Tomáš. Ten zemřel v červnu 2004.

„Původní smlouva, která vedle paláce Kolowrat zahrnuje i takzvanou technickou budovu, zcela neodpovídala současné právní úpravě a bylo třeba ji aktualizovat. Jsem ráda, že mohu novým smluvním dokumentem navázat na mecenášskou činnost mé rodiny ve prospěch pražského Národního divadla,“ řekla dnes po podpisu smlouvy novinářům v Praze správkyně dědictví Dominika Kolowratová-Krakovská. Podle ní má česká první scéna jistotu užívání obou nemovitostí až do roku 2013. I pak je prý rodina připravena v tom pokračovat, o čemž svědčí rovněž podepsaný zápis „na pamětnou“. „Je to kvůli mým dětem, které po roce 2013 budou zletilé,“ vysvětlila.

„Jsme rádi, že majitelé vyjádřili svůj postoj a hodlají ve svém mecenášství pokračovat. Po téměř roční práci nám to dává potřebnou jistotu při dlouhodobé práci,“ komentoval to ředitel české první scény Ondřej Černý.

Při rekonstrukci budovy z konce 17. století byly odkryty a zrestaurovány původní malované trámové stropy. Podzemním tunelem je objekt provozně propojen s přilehlým Stavovským divadlem. Podkrovní prostor byl původně určen jen ke zkoušení a pro nahrávací studio. V komorní scénu byl přeměněn v okamžiku, kdy se zjistilo, že sklepní divadelní klub nebude možno k hraní využít. První činoherní premiéra se tu uskutečnila koncem roku 1991 - od té doby jich bylo 40, ale představila se tu i opera a balet. Operní soubor tu uvede 9. dubna operu o procesu s Miladou Horákovou Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila nazvanou Zítra se bude… Balet připraví v polovině ledna 2009 v tomto pro tanec netypickém prostředí projekt choreografa Jana Kodeta spojující aspekty tance, herectví i mluveného slova.

Dominika Kolowratová-Krakovská dnes upozornila i na další charitativní aktivitu své rodiny - Nadační fond Kolowrátek, jehož sídlem bude právě Kolowratský palác. Založila ho letos v únoru při příležitosti 65. výročí narození svého bývalého životního partnera Františka Kolowrata-Krakovského. „Přál si, abych spolu s našimi dětmi podporovala sociálně potřebné a zdravotně postižené, kteří se ocitli v tíživé sociální a zdravotní situaci, nadané lidi, mladistvé a podporovala kulturu a vzdělávání. Považuji za přirozené, že sídlem bude Kolowratský palác, kde se můj životní partner narodil a který je zároveň neodmyslitelnou součástí života mé rodiny,“ dodala.

Ze smlouvy byla vyňata restaurace v paláci Kolowrat, která je už řadu let mimo provoz. Výnos z jejího pronájmu bude základem příjmu nové nadace.