Podle iniciativy Knížák ohrožuje NG

Praha - Změnu v čele Národní galerie v Praze (NG) požadují členové iniciativy nazvané Čas na změnu z řad výtvarníků a teoretiků, podle nichž prestiž galerie pod vedením současného ředitele Milana Knížáka stále klesá. Instituce podle nich nedosahuje kvalit běžných v zahraničí, přestože k tomu má prostředky.

Členové iniciativy mají výhrady k uzavřenosti NG v prostředí domácího i světového umění, minimální podpoře současného umění, k nepromyšlenému rozšiřování výstavních prostor i ke stagnaci sbírek. Opakovaně se pokoušeli sejít s ministrem kultury Václavem Jehličkou (ODS), poté, co jim byla v průběhu téměř tří měsíců umožněna pouze schůzka s náměstkem ministra Františkem Mikešem, se rozhodli poslat ministrovi otevřený dopis, k němuž připojilo svůj podpis 50 odborníků a umělců. Ministr se k dopisu zatím nevyjádřil.

„Nejedná se o petici, chceme vést diskusi v profesních kruzích,“ upozornil jeden z členů iniciativy, výtvarník Tomáš Císařovský. Dalšími iniciátory jsou Lenka Lindaurová a umělec Jiří David. David na tiskové konferenci upozornil, že nejde o spor na osobní úrovni, ale o snahu změnit systém, který je nefunkční a ve světě nevídaný.

„Národní galerie v Praze se k podobným aktivitám nebude vyjadřovat,“ řekla mluvčí NG Petra Jungwirthová. Přesto v telefonátu pro ČT24 Milan Knížák na protest reagoval odmítavě až přehlíživě. Svoje krátké vyjádření uzavřel slovy: „Já jsem dobrý ředitel.“

Situaci by podle autorů dopisu vyřešil mezinárodní konkurz na ředitelský post. Po jednání s náměstkem Mikešem prý pochopili, že Knížák je politicky chráněn a jejich argumenty mají být umlčeny. Tomu chtějí zamezit vyvoláním diskuse o situaci v NG v médiích.

Knížáka do čela NG jmenoval v roce 1999 tehdejší ministr kultury Pavel Dostál. Slíbil, že se zasadí o to, aby funkční období ředitele NG čtyřleté a po něm byl vyhlášen nový konkurz, přesto Knížák zůstává ve funkci a ministerstvo s žádnou změnou nepočítá. „Ministerstvo kultury je zřizovatelem celkem 18 muzeí a galerií, jejichž ředitelé jsou jmenováni v souladu se zákoníkem práce na dobu neurčitou,“ sdělil mluvčí ministerstva Jan Cieslar. Ředitel Národního divadla, které je také příspěvkovou organizací, je však jmenován na šest let. „Ministerstvo si situaci týkající se NG neuvědomuje nebo nechce si uvědomovat,“ říká po jednání s Mikešem Lindaurová.

Podle autorů dopisu uvedla „arogance a nekomunikativnost“ vedení NG do izolace; Knížákova pozice v čele galerie navíc podle nich vytváří neúnosnou korupční atmosféru v oboru. V čele galerie by podle nich neměl být umělec a Knížákova účast v grantové komisi pražského magistrátu podle nich znamená střet zájmů, jelikož přiděluje finance na konkureční projekty.