Stát koupí Národní knihovně od františkánů knihy za 42 milionů korun

Praha/Cheb - Stát dá Národní knihovně 42 milionů korun na nákup knihovnického fondu chebských františkánů. Vláda tak chce zabránit riziku, že by knihy mohly být prodány do ciziny. Část chebského fondu je v současné době uložen v klášteře v Teplé. Od toho stát odkoupil loni a předloni také část klášterní knihovny za téměř 90 milionů korun.

„Protože jsme již od premonstrátů v Teplé kupovali loni velký fond, který máme v Národní knihovně uložený, dostali jsme tuto nabídku,“ uvedl ředitel Národní knihovny Pavel Hazuka. Výjimečná hodnota tepelského souboru ranných tisků spočívá v tom, že představuje klášterní knihovnu tak, jak vypadal na přelomu středověku a novověku.

Prodejem získali promonstráti peníze, které řádu chyběly. V roce 1991 získali v restituci zdevastovaný areál v Teplé, ve kterém přes čtvrt století sídlila armáda.

Stejně jako knihy z tepelského fondu i knihy z chebského kláštera projdou po odkupu mechanickou a chemickou očistou, vysvětlil Hazuka. Důvodem jsou rozdílné podmínky v depozitáři Klementina a prostorech, kde byly knihy archivovány před nákupem.

NK a nákupy klášterních fondů

  • V roce 2006 koupila NK od premonstrátů v Teplé 546 prvotisků a 746 tisků z let 1501 až 1550; zaplatila 50 milionů korun
  • V roce 2007 zakoupila dalších 800 rukopisů, z nichž 50 je velmi cenných, asi 20 z toho má zcela mimořádnou hodnotu; cena souboru je 68 milionů korun
  • Letos do depozitáře NK přibude knižní fond od chebských františkánů; stát za něj zaplatí 42 milionů korun