Faksimile umožní studium nejstarší městské knihy

Praha - Archiv hl. m. Prahy má ve své sbírce rukopisů nejstarší dochovanou městskou knihu ve střední Evropě. Je to památná kniha Starého Města pražského z let 1310-1518 s názvem Liber Vetustissimus. Zápisy jsou vedeny z velké části v latině, ale obsahuje i německou a českou část. Faksimile vzácného rukopisu v nákladu 22 kusů vyrobila spol. Tempus Libri.

„Staré Město pražské dostalo roku 1299 od krále Václava II. povolení zřídit si kancelář, kde se měly zaznamenávat věci, které byly důležité a měly být uchovány. Před tímto období se události zapisovaly na jednotlivé, především pergamenové listiny. Ve staroměstské kanceláři se odehrála zajímavá inovace. V roce 1310 si pro zaznamenávání důležitých věcí koupili tehdy luxusní předmět, papírovou knihu,“ ozřejmil v rozhovoru pro ČT24 ředitel Archivu HMP Václav Ledvinka.

Unikátní na knize je i vazba, na kterou byl použit i pergamen ze starého kancionálu, takže na vazbě jsou noty, které s obsahem nesouvisí. Co do obsahu je kniha velmi zajímavá. „Pražští měšťané byli zřejmně šetrní, protože koupili knihu již použitou od mincovního konsorcia. Takže první a nejstarší záznamy jsou o ražbě mincí. Měšťané pak se svými záznamy navázali, zaznamenali například seznam pražských cechů, psaly se tam městské částky, jak se vybíraly a také se zapisovaly panovnické listiny, které si občané potřebovali opsat,“ doplnil Ledvinka.

Video Reportáž Maria Kubaše
video

Reportáž Maria Kubaše

Reportáž Maria Kubaše

2.11.2010

Z Clam-Gallasova paláce informuje Jiří Václavek

Ředitel dále upozornil, že Liber Vetustissimus je jeden z nejvzácnějších skvostů, který se nachází ve fondech a sbírkách. Díky svému významu je neustále žádán badateli ke studiu, ale také odborníky, významnými návštěvníky a studenty. Byl zapůjčován i na různé kratší či delší výstavy, nejen v tuzemsku. Riziko spojené s častou manipulací a s vystavováním takto ojedinělého exponátu je velmi vysoké, proto došlo k rozhodnutí zhotovit věrné faksimile.

"My jsme se snažili maximálně o napodobení originálu, nicméně stoprocentní shoda není možná. Neexistují například staré materiály. Jediné, čím se můžeme nejvíce přiblížit originálu, je použití tehdejších technologií. Což znamená, způsob vazby, výroby papíru, šití kapitálků, ručně tkané tkanice, barvení jednotlivých vláken apodobně,“ přiblížil práci na starém tisku jednatel společnosti Tempus Libri Tomáš Žilinčář.

Archiv HMP uvolňuje pouze 7 výtisků z celkového velmi omezeného nákladu faksimile pro možné využití jinými zájemci (mimo oficiální instituce hlavního města). Navíc mám jako ředitel archivu podmínku - a to, znát jména konečných držitelů těchto výtisků faksimile!"

Originál knihy bude krátce vystaven v Domě U Kamenného zvonu na expozici Královský sňatek, která připomene 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn. Po většinu trvání výstavy ale budou moct lidé spatřit faksimile. Originál zůstane v archivu a bude zpřístupňován pouze výjimečně, například velmi významným badatelům.

Liber Vetustissimus

je papírová kniha o rozměru 37,5x28 cm. Kniha má 297 listů, uzavírá se tkanicemi. Je psána gotickou polokurzívou a kurzívou. Obsahuje: hospodářské záznamy; opisy privilegií a listin Starého Města pražského; obecní příjmy a vydání; seznamy městských rad; atd.

Liber vetustissimus
Liber vetustissimus
Více fotek
  • Liber vetustissimus autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2068/206765.jpg
  • Liber vetustissimus autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2068/206764.jpg