Umění včera a dnes: Metafora v čínské poezii a malířství

Cyklus veřejných přednášek na VŠUP v Praze se aktuálně zaměřuje na umění a metaforu. Poslední příspěvek tohoto roku přiblížil metaforu v čínské poezii a malířství. O tomto tématu hovořila v přímém přenosu na webu ČT24 sinoložka Olga Lomová. Záznam je k dispozici v tomto článku.

Anotace: Jaké jsou čínské metafory? A jsou vůbec v Číně metafory? Proč si někdo myslí, že ne, zatímco jiní přesvědčivě dokládají, že metaforičnost je jedním ze základních rysů každého jazyka, čínštinu nevyjímaje? Budeme společně hledat odpověď na tyto otázky a hledání nám usnadní básně čínských autorů 8. až 11. století.

OLGA LOMOVÁ - od roku 1988 přednáší v Ústavu Dálného východu na FF UK. V odborné práci se specializuje na literaturu raného středověku se zvláštním zřetelem k poezii. Je mj. autorkou knih Poselství krajiny – obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje a Ach běda, přeběda – oplakávání mrtvých ve středověké Číně. Překládá čínskou literaturu klasickou i moderní, z poslední doby například Lu Jü: Klasická kniha o čaji. Vedle odborné práce se věnuje také publicistice. Pravidelně publikuje v tisku články věnované současné Číně.

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Umění a metafora
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Umění a metafora

Kde a kdy: VŠUP, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, od 18:30.