Umění včera a dnes: Jiří Kroupa / Slova pro architekturu

Třetím příspěvkem jarní části cyklu Umění včera a dnes byla 2. května přednáška historika umění Jiřího Kroupy. Jeho Slova pro architekturu: Santini a stereotomnost v architektuře si mohli poslechnout v přímém přenosu i návštěvníci webu ČT24. Záznam je k dispozici v tomto článku. Veřejné přednášky Umění včera a dnes pořádá Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, tématem jara 2012 je překlad.

Anotace: Název přednášky je inspirován úvahami Michaela Baxandalla o obrazovém umění (Words for Pictures). Také v moderních uměleckohistorických textech o architektuře bývají ukryty určité elementy raně novověkého hovoru o stavbách, také ve starších stavbách nalezneme specifický vizuální význam, jenž může být chápán jako zřejmý protiklad našeho slovního porozumění. Drobné historiografické exkurzy v tomto smyslu mohou být spojeny s možnostmi dnešního promýšlení pozdních Santiniho realizací na Moravě.

Historik umění prof. JIŘÍ KROUPA vyučuje v semináři dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho specializací jsou dějiny architektury raného novověku a je autorem řady významných knih o výtvarném umění i metodologii, například Alchymie štěstí: pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810; Umělci, objednavatelé a styl: studie z dějin umění; Metody dějin umění: metodologie dějin umění.

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Překlad
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Překlad

Další přednáškou cyklu Umění včera a dnes – překlad bude 9. května příspěvek Martina Rittera na téma Úkol překladatele. Web ČT24 přednášku nabídne výjimečně pouze ze záznamu.

Kdy a kde: přednášky se konají vždy od 18:30, v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Předešlé přednášky z VŠUP si můžete připomenout na následujícím odkazu: