Klezmer zazněl v Paláci šlechtičen

Brno - Biskupským dvorem včera večer zněla židovská muzika. Do Brna přijela koncertovat skupina Létající rabín. Pětičlenná kapela má za sebou koncerty po celé Evropě i v zámoří. Kromě klasické židovské instrumentální hudby zazněly i písně v jidiš, ruštině a češtině.

Klezmer je hudba sekulární, tj. světská, která však přímo čerpá z židovské liturgické hudební tradice. Specifický styl přednesu klezmerských nástrojů je velmi ovlivněn vokálními technikami synagogálních zpěváků – chazanů, a to přesto (nebo možná právě proto), že jde o hudbu čistě instrumentální (tj. bez zpěvu).

„Klezmer je čistě instrumentální muzika, ale my do ní přidáváme i spoustu zpívaných písniček. To jsou zase židovské lidovky z východní Evropy,“ přiblížil repertoár houslista, zpěvák a umělecký vedoucí kapely Vojtěch Peštuka. 

  • Létající rabín
    Létající rabín zdroj: ČT24
  • Létající rabín
    Létající rabín zdroj: ČT24

Většina z písní je v jidiš, ale řada skladeb zazněla také v ruštině nebo češtině. Skupina je vybavena klasickými nástroji, jako jsou housle, akordeon, basa, klarinet, flétna, cimbál.  Ovšem židovská hudba místo evropských dur moll tónin pracuje s pro nás nezvyklými církevními tóninami. 

Skupina Létající rabín vystoupila v Moravském zemském muzeu, v Paláci šlechtičen, v rámci výstavy V utrpení a boji, která mapuje osudy židů v průběhu dvacátého století. 

Létající rabín na nádvoří Paláce šlechtičen
Létající rabín na nádvoří Paláce šlechtičen

Létající rabín je laureátem Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2011, držitelem Ceny Olomouckého kraje 2011, Ceny města Prostějova 2008 a vítězem festivalu Zahrada 2006.