Krása a spása v Praze. Úspěšná plzeňská gotika je na Hradě

Praha - Výběr z oceňované výstavy Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy, která byla v zimě úspěšně představena v Západočeské galerii v Plzni, je nyní vystaven ve Šternberském paláci na pražském Hradčanském náměstí. Vrcholná díla gotiky 15. a 16. století přivedla do plzeňské galerie sedm tisíc návštěvníků, tedy nejvíce v historii.

Název výstavy Obrazy krásy a spásy spojuje tři termíny. „Termín 'obrazy' odkazuje ke středověkému souhrnnému označování soch a obrazů pojmem 'imagines'. Dnes nám tyto obrazy přinášejí především zážitek krásy, zatímco původní, středověký divák si je spojoval s nadějí ve spásu své duše,“ napsali autoři výstavy.

Nakladatelství Arbor Vitae k projektu připravuje rozsáhlou publikaci, na níž pracoval tým odborníků především z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu doprovází bohatý program přednášek a prohlídek, který s účastí autorů expozice připravuje lektorské oddělení Národní galerie v Praze (program najdete zde).

Náměty z Kristova dětství

Výstava byla koncipována do tří oddílů. První ukazuje díla, která za svůj vznik vděčí objednavatelům z řad nejbohatší šlechty. Konkrétně v jihozápadních Čechách to byl rod Švihovských a jejich spřízněné rody. Dominantou sekce jsou torza oltářů z hradů Švihov a Rabí. Kromě šlechty vystupují mezi objednavateli královská a poddanská města.

Mezi největší objevy výstavy patří dosud neznámé reliéfy hlavního oltáře děkanského kostela v Klatovech s náměty z Kristova dětství. Monumentální řezby vynikající výtvarné kvality vznikly po roce 1521 v bavorském Pasově, kde je objednala klatovská městská rada. Pro hlavní oltář městského kostela v Kašperských Horách vznikla trojice soch, z nichž ústřední Panna Marie s Ježíškem se stala znakem výstavy.

Třetí část se věnuje fenoménu řezbářských dílen. Na základě unikátní konfrontace vystavených děl Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistra Oplakávání Krista ze Žebráka z první čtvrtiny 16. století, která patří mezi vrcholy pozdně gotické tvorby v českých zemích, lze poodhalit způsoby organizace řezbářské práce a formování výtvarné tradice.

Cranachovo Jezulátko

Ve Šternberském paláci je v současnosti vystaveno další vrcholné dílo pozdní gotiky. Nově zrestaurovaný oboustranný obraz Žehnající Jezulátko / Kristus Trpitel, který vytvořil kolem roku 1520 Lucas Cranach starší, jeden z nejvýznamnějších německých renesančních umělců, je na Hradčanském náměstí vystaven od začátku března (více čtěte zde).