Brusel upozornil Itálii, Řecko a Kypr na nadměrnou nerovnováhu jejich ekonomik

Evropská komise (EK) ve středu varovala Itálii, Řecko a Kypr, že se jejich ekonomika nachází v nadměrné nerovnováze. Dalších deset zemí, včetně Německa nebo Francie, EK upozornila, že také jejich hospodářství se s nerovnováhou potýká, byť v různé míře a s určitými zlepšeními. Česko by mělo podle Komise podpořit růstový potenciál i zaostalejších částí země, a to investicemi do dopravní infrastruktury a digitálních sítí.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis
Zdroj: REUTERS Autor: Eric Vidal

Komise to uvedla v každoročním hodnocení ekonomické situace členských zemí EU, které je součástí pravidelného cyklu koordinace unijní hospodářské a fiskální politiky. EK posuzuje hospodářství států Unie od roku 2011 v rámci každoročního cyklu známého jako Evropský semestr.

Místopředseda komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis připomněl, že evropské hospodářství roste už sedmý rok v řadě, i když nyní již jen mírnějším tempem.

Itálie zmrazila reformy

V italském případě Komise, která se s Římem v posledních měsících opakovaně dostala do sporu kvůli plánům stávající italské vlády, upozornila na prakticky zmrazené reformy, vysokou nezaměstnanost a zhoršení fiskální situace. EK varuje, že stávající vývoj bude mít negativní dopad na stabilitu veřejných financí, produktivitu italské ekonomiky a možný růst HDP.

Komise proto bude pečlivě sledovat další vývoj a kroky, které Řím učiní ve snaze řešit nerovnovážný stav italského hospodářství.

Řecko stále na hraně, Kypr se nepolepšil

Řecko, které teprve loni v létě opustilo záchranný program, čelí přes značný pokrok rizikům souvisejícím s vysokou mírou zadlužení, slabým finančním sektorem a nízkým růstovým potenciálem při trvající vysoké nezaměstnanosti. Kypr podle komise udělal za rok jen málo, aby změnil situaci svého hospodářství.

Komise naopak ocenila například pozitivní změny v Chorvatsku, které EK umožnily místo varování před nadměrnou nerovnováhou letos zemi jen upozornit na nerovnovážný stav hospodářství. Podobné upozornění EK adresovala z různých důvodů také Bulharsku, Francii, Irsku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku nebo Německu. V jeho případě to ale už poněkolikáté bylo kvůli trvajícímu přebytku, kdy EK doporučuje vyšší míru investic.

V Česku se prohlubují rozdíly mezi regiony

V případě Česka komise upozornila, že data ukazující na malou míru sociální nerovnosti a rostoucí životní úroveň maskují prohlubující se rozdíly mezi různými regiony země. 

Česká republika by se proto měla zaměřit na investice do vzdělávání a zvyšování kvalifikací a na rozvoj domácích inovací. Růstový potenciál i zaostalejších částí země by měly podpořit investice do dopravní infrastruktury a digitálních sítí.

Materiál komise opakovaně zmiňuje otevírající se nůžky mezi rozvinutými a zaostávajícími regiony ČR. K rozdílům přispívá chabá silniční, železniční i datová síť, která má také na svědomí nižší míru soukromých investic. 

„Bohatší regiony trpí nedostatkem dostupného bydlení a tlakem na předměstskou dopravní síť, v nejchudších oblastech je velmi slabé dopravní spojení, panuje demografický tlak, existuje sociální vyloučení a jen malé soustředění se na inovace.“ 

Z pracovního dokumentu Evropské komise

 Podle EK by potenciál pro dlouhodobý růst Česka posílily investice do podpory domácích inovací, vzdělání a vyšší kvalifikace lidí právě v oblasti datové a dopravní infrastruktury. Pomoci by měla také efektivnější politika související s pracovním trhem a dostupná předškolní péče. Komise upozorňuje i na potřebu kroků vedoucích k vyšší míře zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatel.

Úroveň soukromých investic by mohly zvýšit kroky vedoucí k omezení administrativní a regulační zátěže i vyšší a efektivnější výkon státní správy.