Elton hodinářská vyhrála u soudu spor o autorství loga Prim

Výrobce náramkových hodinek Elton hodinářská z Nového Města nad Metují vyhrál u Krajského soudu v Hradci Králové spor o autorství loga hodinek Prim. Soud zamítl žalobu dědiců výtvarníka Jiřího Rathouského, kteří se domáhali uznání toho, že autorem loga je Rathouský a ne Josef Žid z Eltonu. 

Jako vedlejší účastník na straně žalobců stála hodinářská firma MPM-Quality z Frýdku-Místku, jež vede s Eltonem dlouholeté spory o značku Prim a její užívání. Podle soudce Jana Fifky se žalobcům nepodařilo prokázat, že autorem loga je výtvarník Rathouský. Soud tak v plném rozsahu žalobu zamítl a žalobcům uložil zaplatit Eltonu hodinářská náklady řízení a státu soudní výlohy.

Verdikt krajského soudu není pravomocný. Žalobci se mohou odvolat k pražskému vrchnímu soudu. Hradecký soud žalobu projednával od září 2016. Aktuálního vynesení rozsudku se žádná ze stran nezúčastnila. 

Elton hodinářská tvrdí, že autorem loga Prim z roku 1969 je bývalý zaměstnanec novoměstského Eltonu Josef Žid. Žalobu Elton hodinářská navrhla zamítnout. Žid, kterému je 91 let, u soudu loni vypovídal a vysvětloval, jak loga sám vytvořil. Hradecký soud žalobu projednával od září 2016.

Prokurista MPM-Quality Petr Hanko ve vyjádření pro ČTK uvedl, že předpokládá, že se dědicové Rathouského odvolají. „Soud pouze nevyhověl žalobě, ale taktéž neurčil, že autorem je pan Žid,“ uvedl. Dodal, že Josef Žid před soudem uvedl, že se s manželkou Rathouského stýkal a předával jí podklady pro vypracování log Prim a Elton. „Do té doby to Elton kategoricky popíral. Jsem zvědav, jak se s výpovědí a výslechy znalců do budoucna popere odvolací soud,“ uvedl Hanko.

Elton rozhodnutí soudu vítá

Elton hodinářská rozhodnutí soudu přivítala. „Spory, které se společností MPM-Quality vedeme, jsou pro nás samozřejmě zatěžující časově i finančně, nicméně snažíme se především soustředit na zachování tradice 70 let výroby hodinek v Novém Městě nad Metují,“ uvedl generální ředitel Eltonu Milan Kozel. Uvedl, že výrobu mechanických hodinek s vlastním strojkem zvládá pouze několik málo výrobců na světě.

„Firma, která s tradicí výroby hodinek nemá historicky nic společného a z nedostatku vlastních nápadů se pustila i do kopírování našich ikonických modelů, jako jsou Orlík a Diplomat, nám v naší práci nemůže zabránit,“ uvedl Kozel na adresu MPM-Quality.

Dědicové Rathouského Hana Jareš Procházková a Antonín Jareš tvrdí, že autorem loga Prim z konce 60. let minulého století je výtvarník a typograf Rathouský. Na užívání loga dědicové v roce 2014 uzavřeli licenční smlouvu s MPM-Quality. Podle žalobců si Žid autorství přisvojil neprávem. V žalobě také žádali, aby soud Eltonu hodinářská používání loga Prim zakázal. Pro svá tvrzení žalobci v řízení například předložili různé 50 let staré archiválie.

Naopak Elton hodinářská kromě originálů podnikových norem soudu předložila mimo jiné originál takzvaného prototypového výkresu loga Prim s podpisem Josefa Žida z července 1969.

Soudce nevyloučil, že listina mohla vzniknout „za podezřelých okolností“

Klíčovým důkazem žaloby měl být zápis z porady z 18. prosince 1968 v podniku Chronotechna o projednání podnikové samostatnosti závodu v Novém Městě nad Metují. V listině stojí, že nové grafické logo Prim vytvořil Rathouský. Elton hodinářská listinu označila za falzifikát. 

Soudem určený znalec o listině na základě porovnání typů písma z psacího stroje konstatoval, že nebyla napsána v době, kdy je datována. Soudce ve čtvrtek konstatoval, že tyto okolnosti pravost a obsah listiny zásadně zpochybnily. Soudce nevyloučil, že listina mohla vzniknout „za podezřelých okolností“. Žalobci odmítli, že by šlo o falzum, mohlo jít prý o opis pravé listiny. To však podle soudu z ničeho nevyplývá.

Ani jiné nepřímé důkazy předložené žalobou podle soudu neprokázaly Rathouského autorství. Soudce se pozastavil nad tím, že Rathouský a následně ani jeho dědicové se o autorství až do roku 2016, tedy celých 46 let, nijak nestarali a svá práva nehájili. Žalobci k tomu dříve u soudu uvedli, že nikdo Rathouského za tu dobu nezpochybnil jako autora.

Mezi MPM-Quality a Elton hodinářskou běží u různých soudů a institucí přes 20 různých řízení. Obě firmy své hodinky logem Prim označují a prodávají. Elton hodinářská je pokračovatelkou více než šedesátileté výroby hodinek v Novém Městě. Společnost MPM-Quality vznikla v roce 1993 a své hodinky Prim uvedla na trh v roce 2001.

Problémy kolem známky Prim mají původ v době privatizace v 90. letech, kdy byly ochranné známky Prim v držení podniku Chronotechna. Právní nástupce Chronotechny, společnost Eutech, pak v roce 2001 ochrannou známku prodal firmě MPM-Quality. Následně začala série žalob a sporů.